Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja


Kedves Vendégem!


Elérkezett az advent, a karácsony előtti várakozás időszaka. Mivel a legnagyobb ünnepünk is jelentősen profanizálódott, érdemes végigtekintenünk azt, hogy lelkileg-szellemileg miről is szólnak ezek a hetek.
Az első adventi koszorút Johann H. Wichern evangélikus lelkész készítette, de ezt a szokást a katolikus egyház hamar átvette, s így a koszorút díszítő gyertyák színe és jelentése is a katolikus hitvilághoz igazodik.
Karácsonykor azért állítunk fenyőfát, mert örökzöld, s ezzel az örök életet – Isten országát –jelképezi, amit az ember el szeretne érni. Ezért készül az adventi koszorú is fenyőágakból, és azért kör alakú, mert a kör is a végtelenség és az örökkévalóság (egyik) szimbóluma.
A koszorún álló gyertyák közül három lila, egy pedig rózsaszín. Az advent ugyanis nemcsak a várakozás, hanem a böjt és a bűnbánat időszaka is, amit a katolikus liturgiában lila színnel jelölnek. Ezért az adventi időszak és az adventi gyertyák színe általában lila, kivéve egyet. A gyertyagyújtás sorrendjében a harmadik gyertya rózsaszínű, mivel a bűnbánatba már egy kis öröm is keveredik, ahogy egyre közeledik a karácsony.
Az első héten meggyújtott lila gyertya a hitet jelképezi. A bűnbeesés után Isten megígérte Ádámnak és Évának, hogy elküldi a Megváltót. Ez a gyertya azt a hitet jelenti, amivel a bűnbeesés óta az ember várja a megváltást, és a visszatérést Istenhez.
A második a remény gyertyája, amely a zsidó népet jelképezi, akik évezredeken keresztül várták a Messiást.
A harmadik, a rózsaszín gyertya Szűz Máriáé, és azé az örömé, hogy a Megváltó a Földre született.
A negyedik, lila gyertya Keresztelő Szent Jánosé, aki utat készített Jézusnak az emberek szívében, ez a szeretet gyertyája.
A protestáns családokban, főleg Nyugat-Európában, nem lila és rózsaszín, hanem piros és fehér gyertyát szoktak gyújtani. A gyertyák száma is más lehet, mivel sok helyütt (például az anglikán családokban és Németország egyes részein) a négy piros gyertya mellé, a koszorú közepére állítanak egy nagyobb fehér gyertyát. Ez a Krisztus-gyertya, amit csak karácsony este gyújtanak meg.
A protestáns családokban is van jelentésük a gyertyáknak, s meggyújtásukkor egy-egy odaillő igét is felolvas a családfő. Az első gyertya a Fény megjelenését szimbolizálja. A második az Úté, amely egyszerre jelöli azt az utat, amit Jézus vállalt értünk, hogy a Földre szállt, és azt a lelki utat is, amit nekünk kell megtennünk, hogy követhessük Őt. A harmadik gyertya az örömé, a negyedik pedig vagy Jézus személyét, vagy pedig azt a békét szimbolizálja, amit Isten az emberekkel kötött Jézus megszületésekor.
Azoknak, akik lélekben és szellemben szeretnének a karácsonyra készülni, összeállítottam egy szellemi adventi kalendáriumot. Itt a „kinyíló ablakokban” a materialista világ csokoládéja helyett szellemi táplálék rejlik. A várakozás minden napjára jut egy olyan tanítás, amin egész nap elmélkedhetünk, akár teendőink végzése közben is.
Azt javaslom, hogy minden nap reggel olvassuk el az az napra szóló bölcsességet, s hagyjuk, hogy gondolatokat indítson meg bennünk. Napközben, amikor úgy érezzük, hogy a földi feladatok elsodortak a szellemiségtől, jusson eszünkbe ismét az idézet, s kezdjünk el rajta újból elmélkedni. Este, elalvás előtt – az aggodalmak helyett – ismét erre a tanításra gondoljunk. Ha sikerül ez naponta megtennünk, akkor elmondhatjuk, hogy lelkileg-szellemileg felkészülten várjuk a karácsonyt, a Megváltó születésnapját.
Lelkiekben gazdag, békés, örömteli adventet kívánok minden kedves Olvasómnak!


Szabó Judit


1. nap
Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.

Wass Albert


2. nap
Vannak közöttetek, akik azt mondják: „Az öröm hatalmasabb, mint a bánat”, és mások azt: „Nem úgy van, hanem a bánat a hatalmasabb”. De én azt mondom néktek, hogy e kettő el nem választható. Együtt érkeznek, és mikor egyikük magában ül veled asztalodnál, jusson eszedbe, hogy a másik az ágyadban aluszik.

Kahlil Gibran: A próféta


3. nap
Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyat cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik. Sem a cselekedet idején, sem a cselekedet után.

Tamási Áron


4. nap
36. Halld most az örömök három fajtáját is ...
37. Amelyik eleinte keserű, mint a méreg, de később édes lesz, mint a nektár, azt az örömet tisztának nevezik, mert az ÉN-nek áldott ismeretéből fakad.
38. Amelyik az érzékeknek tárgyaikkal való egyesüléséből származik, amelyik eleinte olyan, mint a nektár, később mint a méreg, azt az örömet a szenvedély szerint valónak mondjuk.
39. Az az öröm, amely kezdetben is és azután is megtéveszti az ént, amely alvásból, közönyből és gondatlanságból születik, a sötétség szerint való.

Bhagavad Gíta: XVIII. párbeszéd 36-39.(Baktay Ervin ford.)


5. nap
… a jól eltöltött élet tudata és a sok szép tettre való visszaemlékezés a legnagyobb öröm forrása.

Cicero


6. nap
A túláradó öröm hétköznapi értelemben ártatlan dolog: az öröm felerősödését fejezi ki. Ugyanakkor határt is jelöl: a józanság végére figyelmeztet

Siddharta Mukherjee


7. nap
Csupán egy igaz öröm van a Földön: másoknak élni.

Tolsztoj

1. nap
A reménység az a lelki éhség, amely szeretne kielégülni, szeretne betöltődni azzal a valamivel, amit leginkább nélkülöz a földi életben, amire leginkább vágyik, amit leginkább szeretne elérni.

Névtelen Szellem: Hit, remény, szeretet


2. nap
A tél ölelésében tudja meg az ember, hogy lelke mélyén a nyár soha nem múlik el.

Albert Camus


3. nap
Mert a remény olyan valami, ami messze ellát és messzi célokat mutat az embernek. A fejlődés során azonban a remény mindig a legközelebbi állomást mutatja. Az ember lelke azután, amikor ezt az állomást elérte, megpihen, új erőkkel, új világosságokkal telik meg, és ezzel ismét a legközelebbi állomásig halad előre.

Névtelen Szellem: Hit, remény, szeretet4. nap
Az Isten kamrájában a remény áll a legnagyobb zsákban, s mindig ki van a madzagja oldva, hogy mindenki belenyúlhasson.

Mikszáth Kálmán


5. nap
A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak!

Rómaiaknak, 12,12


6. nap
Mert ha itt múlandó is az a jó, amelyet cselekedtetek, ha ez szertefoszlik is, ha mindenben csalódtatok is, ha mindent elvesztetek is, ami jó és igaz értéket jelent számotokra: az a vágy, az az akarat, az a hit, az a remény, amellyel az örök értékekhez kapcsolódtatok, megteremti az örökkévalóban azokat a formákat, s meghozza részetekre azokat az értékeket, amelyeket el nem vehet sem az élet, sem a halál, sem semmiféle hatalom tőletek, mert az a tiétek.

Névtelen Szellem: Hit, remény, szeretet


7. nap
Dsida Jenő: Remény

Álmodnak egy szebb, jobb hazáról,
Ez álom minden emberé:
Lihegve tör a földi tábor
Egy felragyogó cél felé!
A föld tavaszra, télre válik -
Az ember remél mindhalálig.

Remény az út, a cél, a pálya.
A gyermek hűen él vele,
Remény az ifjú délibábja,
Remény az aggnak élete:
Ha fáradt teste sírba űzi,
Reménységét a sírra tűzi.

S ez nem valami lázas eszme
Bomlott agyvelők éjjelén;
A lélek harsog messze, messze:
Nagyobbért, szebbért élek én! -
S amit a lélek hangja hirdet,
Az nem csalhat meg soha minket!
1. nap
A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke.

Kalkuttai Teréz Anya


2. nap
„A hitet érezni kell. Hogy a hit az erők ereje, ezt ezren bizonyították. A valódi és szilárd hit többet ér a tudománynál, mert minden tudás a hitből ered. Mi hiszünk – Istené a tudás. Egyedül ő mindentudó. A valódi hit Istenhez emel bennünket. Szellemi dolgokat hinni kell; miért tagadnád, mert nincs tehetséged azokat megérteni? Ha csak azt akarod hinni, amit megértesz, vajmi csekélyet fogsz hinni, mert ahol a pozitív tudás kezdődik, ott megszűnik a hit. Pedig vannak dolgok, melyeket e földön soha sem fogsz tudni; vajon ne hidd-e azért őket? Minő botor és igazságtalan lennél! Hiszel a szeretetben, a hűségben, oly tulajdonságokban, melyeket ténylegesen látni nem lehet, melyek csak bizonyítékaikban ékesen szólók. Higgy tehát Istenben, a halhatatlanságban, a szellemben, mert ezernyi ezer bizonyíték tanúskodik róluk. Légy szilárd hitedben, a hitetlenséget hagyd másoknak.”

Vay Ödönné: Elmélkedések és intelmek


3. nap
A földi hit és földi tudás csak első bizonytalan, remegő kézzel festett vonása annak a nagy útnak, amely az ébredező emberi szellem előtt áll, és amelynek a jóra való visszafejlődés* a neve. Ezen az úton nem mehet előre senki segítség, azaz kegyelem nélkül; de ebben hinni kell.

Névtelen Szellem
*Visszafejlődésen azt érti, hogy azt az állapotot kell elérni, amiben a bukás előtt volt az ember, tehát „visszatérés” értelemben használja ezt a szót.


4. nap
A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi, amit még nem lát. Ennek a hitnek pedig az a jutalma, hogy látni fogja azt, amiben hisz.

Szent Ágoston


5. nap
A hit az, ami az ember lelkének minden körülmények közt tájékozódást nyújt az örökkévalóságban is. A hit mögött mindig feltétlen és abszolút igazságot sejt és érez a lélek.

Névtelen Szellem: Hit, remény, szeretet


6. nap
A szellem értékére, fokozatára, egyéni haladottságára hitéből lehet következtetni.

Névtelen Szellem


7. nap
„A lélek benső érzései, tiszta és szent vágyai megtalálják azt a hazát, melyet semmiféle tudománnyal, vagy törvénnyel meg nem közelíthet az ember, csak azzal a hittel, melyet egyedül Isten adhat az ember lelkébe. Ez az igaz hit, mely először a sejtés titokzatos rezgésével ébreszti fel az emberben a vágyat a jobb, az igazabb, a tisztább élet után. Ez vonja mind beljebb és beljebb az ismeretek világába, hol mindent, ami szép és ami jó, igyekszik megszerezni a maga számára. Ez adja tudtul az igazságra törekvő léleknek érzésben, mit tartson meg, és mit dobáljon el a csillogó szépségek közül, melyeket mint ismereteket kereső, kutatása útján felszedett. Ez az érzés az, amely egy pillanat alatt áthatja a lelket egy-egy igazság olvasása vagy átélése közben, és vagy mélyen bevési, és rögtön asszimilálja azt a saját természetével, vagy közömbösen hagyja elhangzani anélkül, hogy megragadná.
Akik csak az eszükkel akarnak az Isten országába belépni, azok előtt bezárulnak az ajtók.”

Névtelen SzellemHonlapomon minden hónapban legalább egyszer megjelenik egy új írás, de nem mindig az Aktuális menüpontban. Legújabb írásaimról itt tájékozódhat:

Legfrissebb híreim
A HONLAP TARTALMA
Köszöntő A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Könyveim
Aktuális 2012 - A globális spirituális átalakulás Tanfolyamok, előadások
Spirituális világnézet A medialitás Ajánlás: Braco
A legismertebb ezoterikus irányzatok Az ember testei Válogatás írásaimból
A tanítvány útja A kegyelem A lélek szárnyai
Prófécia