Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapjaKedves Vendégem!

Az elmúlt hetek eseményei erősen feldúlták sokak lelkivilágát és összezavarták gondolataikat. Még a spirituális szemléletű emberek is aggódva teszik fel a kérdést: Mi történik körülöttünk? … és mit tegyek én?
Nehéz helyzetekben a spirituális vezetők szellemi összeszedettségre és gyakorlatokra hívják fel a figyelmet. Jó esetben akár egy egész ország is imádkozhat együtt a jó célért.
Úgy vélem, most is nagy szükség van a spirituális úton járók együttes erőfeszítésére egy közös célért, világnézettől függetlenül.
Minden spirituális hagyomány egyöntetű tanácsa, hogy a megpróbáltatásokban a legmagasabb erőhöz kapcsolódjunk, teljes önátadással. Tudjuk, hogy a félelmek milyen romboló hatással vannak nemcsak a lelkünkre, hanem a testünkre is, s az is közismert, hogy amire a figyelem irányul, az fog növekedni. Ezért a nehéz helyzetekben a szellemi ember számára az egyik legfontosabb teendő: megőrizni lelki békéjét, egyensúlyát minden külső befolyás ellenében. S ha ezen felül marad még ereje, szeretete, azt a mások megsegítésére fordíthatja.
Minden bizonnyal ez a leghelyesebb jelen helyzetben is. Ezért javaslom, hogy aki szeretne spirituálisan tenni önmagáért, a környezetéért és az egész országért, azt szellemi tevékenységgel tegye ezt meg. Tudjuk, hogy először minden a lelki-szellemi síkon történik meg, s ami a földi világban megjelenik, az már csak mindennek a materializációja. Ezért, ha sokan és gyakran emelik fel szellemüket, lelküket mind magasabbra, akkor ennek rövid időn belül megvan a pozitív eredménye. Ezen felül a legmagasabb erővel/Lénnyel való egyre közelebbi kapcsolatnak van a legerősebb karmaoldó hatása is, amire most nagy szükség van.
Ennek a konkrét kivitelezése nagyon egyszerű és ismert, amire az alábbiakban csak néhány ötletet szeretnék adni, amit mindenki a saját hite és világnézete alapján valósíthat meg:
Az első és legfontosabb saját lelki békénk helyreállítása és megőrzése, hiszen csak így tudunk érdemben másoknak is segíteni. Ehhez távol kell tartanunk magunktól a félelmeket, a pánikot és hasonlókat. Ebben a meditáció és az ima a leghatékonyabb eszközünk.
Ha már nyugodt állapotban vagyunk, akkor tehetünk a nagy közösségért is. Mindenki a hite szerinti módon felajánlhat valami szellemileg értékeset a többi ember lelki békéjéért, egészségéért. Ez lehet ima, szeretet és fény küldése, meditáció – és sok minden más is. A fontos az, hogy szívből jöjjön és önzetlen legyen. A felajánlás előtt érdemes elmondani, hogy mire ajánljuk fel imánkat, meditációnkat, s a megvalósulás mikéntjét bízzuk a magasabb erőkre. Ebben a felajánlásban ne szerepeljen egyéni kérés, csak önzetlen, másokért szóló. Ha így végezzük el a felajánlást, hamarosan észrevesszük, hogy megnyílik a szívünk, amin keresztül tiszta érzések, erők tudnak a világba áradni, s az önzetlen felajánlás első „megajándékozottai” mi leszünk, mert belekerülünk a szeretet állapotába.
Mint minden szellemi tevékenységben, itt is fontos, hogy kitartóan és rendszeresen tegyük meg mindezt. Érdemes naponta legalább egyszer, de jó esetben többször is elvégezni a felajánlást. A spirituális csoportok tagjai megbeszélhetik, hogy pontosan mit, hány napon keresztül és milyen időpontban végezzenek ezért a célért. Az együttes erő csak növeli a jó hatást. Minél többen és minél magasabb szinten tudjuk mindezt elvégezni, annál hamarább és annál kedvezőbben zárul le minden nem kívánatos földi esemény.
Kívánom, hogy szellemi összefogásunk bőséges áldást hozzon az egész országnak!

2020. március 23.


Szabó Judit


Az alábbiakban közzéteszek néhány szellemi forrást, amelyeket szívből ajánlok a fenti célok megvalósításáért. Bizonyosan mindenki ismer még jó néhányat. Ki-ki világnézete és hite szerint válogathat belőlük:


Legutóbbi írásaim:
A Mátrix üzenete
A korona vírus és az idő minősége I-II. rész
A belső béke megőrzése
A félelem Kyilkhorja
A csodák felfedezése
Törvény és kegyelem I-II. rész
A jelek már itt vannak!
Egy korszak vége
Megmozdultak a mélység erőiA HONLAP TARTALMA
Köszöntő A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Könyveim
Aktuális 2012 - A globális spirituális átalakulás Tanfolyamok, előadások
Spirituális világnézet A medialitás Ajánlás: Braco
A legismertebb ezoterikus irányzatok Az ember testei Válogatás írásaimból
A tanítvány útja A kegyelem A lélek szárnyai
Prófécia