Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja


Kedves Vendégem!


Írásaimban gyakran megemlítem nemcsak a túlvilágot, hanem a médiumokat is, akik e világ és a láthatatlan világ között tartják fenn a kapcsolatot időtlen idők óta.
A médiumok működésének és munkájának óriási irodalma van. Ebben a menüpontban nagyon röviden, vázlatosan szeretném bemutatni, hogy mi a médiumi munka örök, szellemi célja, és milyen megnyilvánulásai vannak a modern életben.
Mivel ősidők óta létező szellemi tartalomról beszélünk, ami időtől és kultúrától független, ezért a mai médiumok munkájára és céljaira ugyanazok a kritériumok érvényesek, mint valaha. Ezt azért is hangsúlyozom, mert napjaink szellemi közege egyre homályosabb, s maguk az „ezoterikus” körök sem tudják megkülönböztetni a jó médiumot a show szakembertől.
A szellemi alapok és célok megismeréséhez Hamvas Bélát idézem. Az ő írása tökéletesen megvilágítja azt a célt, amit minden médiumnak minden korban szolgálnia kell. Hamvas megalkuvást nem ismerő sorai kiemelik a médiumok második legfontosabb vezércsillagát: az emberiség önzetlen szolgálatát, amely mindig komoly szellemi fejlettséggel társul. Egy jó médiumnak minden időben, kultúrában és szférában ezekkel a tulajdonságokkal kell rendelkeznie.
Ha megértjük ezeket a célokat, akkor el fogunk tudni igazodni a modern kori medialitás rendkívül ingoványos területein, és tudni fogjuk, hogy egy mai médium mit és kit szolgál. Korunk mediális jelenségeinek megismeréséhez bemutatok néhány jellegzetességet, és leírok egy – régebbi, a fejlett szellemektől származó – útmutatót a szellemi üzenetek helyes értékeléséhez.Szabó Judit
A túlvilággal való kapcsolat örök, szellemi célja

Ezt a gyönyörű célt Hamvas Béla írta le – számomra – a legtisztább és legérthetőbb formában, ezért őt szeretném idézni. Mivel ez nagyobb lélegzetű olvasmány, egy külön oldalon található: A pradzsapati
A médiumok és a próféták közötti jelentős különbséget a Névtelen Szellem világítja meg nagyon részletesen egy írásában. Őt idézem, s mivel ez is hosszabb írás, külön oldalon található: Médiumok és próféták
A HONLAP TARTALMA
Köszöntő A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Könyveim
Aktuális 2012 - A globális spirituális átalakulás Programjaim
Spirituális világnézet A medialitás Ajánlás: Braco
A legismertebb ezoterikus irányzatok Az ember testei Válogatás írásaimból
A tanítvány útja A kegyelem A lélek szárnyai
Prófécia