0 Út az örök fény országába Szabó Judit: Út az örök fény országába
Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja

Ez a könyv a titkos tanítások legjavát tartalmazza, amelyre a szellemi úton járó embernek szüksége van ahhoz, hogy célba érjen. A kötet leírja az ősbukás okát, következményeit, a duálfelek és a „maya” – a káprázat létrejöttét, s végül a Paradicsomból való kiűzetés spirituális jelentését. Ezt követően bemutatja, hogy az ember miként került a Földre, s mi itt a feladata.
A könyv második része az eredeti szellemi állapotba való visszajutás lépcsőfokait világítja meg, s az ezzel kapcsolatos témákat fejti ki: a szamszára és a kegyelem törvényét, a szenvedések szellemi célját és a megváltás spirituális értelmezését. Leírja a szamszárából való megszabadulás útját, az alsórendű én megtisztításának módját és az örök élet elnyerésének feltételeit.
A kötet harmadik része az elmélet gyakorlati megvalósításának módszereit mutatja be, amelyek nem igényelnek elvonulást, hanem a hétköznapokban végezhetőek. A könyv nagy érdeme, hogy az európai hagyomány alapján közérthetően írja le azokat a spirituális fogalmakat, amelyek a keleti tanításokból nehezen értelmezhetőek, s napjainkban is megvalósítható módon kap-csolja össze a keleti és a nyugati szellemi utakat.
Tartalomjegyzék


I. Bevezető ismeretek
I. 1. A mai spirituális utak jellemzői
I.1.1. A hagyományokon alapuló utak - I.1.2. Egyéb utak - I.2. A hagyományok legfontosabb fogalmai - I. 3. A megvilágosodási utak és a kereszténység

II. A keresztény spirituális út alaptanításai
II.1. Általános ismérvek - II.2. Honnan jöttünk? - II.2.1. Az eredet - II.2.2 A szellemi bukás - II.2.2.1 A bukás ősoka - II.3. A bukás lépései

III. Hogyan kerültünk ide?
III. 1. A maya, a káprázat létrejötte - III. 2. A duálok - III.3. Az ellentét létrejötte - III.4. Az alacsonyabb szellemi világok létrejötte - III.5. Kiűzetés a Paradicsomból - III. 6. A bűn fogalma - III.7. A bukás következménye: az erőrétegek kialakulása

IV. Hol vagyunk?
IV.1. A kegyelem világa - IV.2. Az élet elindulása az új bolygón - IV.3. Létállapotok a Földön

V. Hogyan jutunk vissza eredeti szellemi állapotunkba?
V.1. A földi élet célja - V.2. A lélek fejlődésének útja a szellemi felébredésig - V.3. A hit fejlődése - V.4. Mózes és Krisztus törvénye - V.5. Ismeretek a szamszára elhagyásához - V.5.1. A Kegyelem hatása a szellemi fejlődésre - V.5.2. A karma értelmezése a Kegyelem fényében - V.5.3. A szenvedések szellemi célja

VI. A megváltás hatása a szellemi fejlődésre
VI.1. A megváltás értelmezése - VI.2. A megváltás szellemi hatása

VII. A visszatérés első lépése: megszabadulás a kötelező testetöltéstől
VII.1. A karma nevelő szerepe - VII.2. A vágyak megélése - VII.2.1. A vágyak elszabadulásának szellemi következménye - VII.3. Mikor ébred fel a szellem? - VII.4. A hit szerepe - VII.5. A megszabadulás segítői: az eszmerendszerek - VII. 6. Az alsó- és a felsőbbrendű én - VII.7. A lélek és test megtisztulásának útja - VII.7.1. A jó társaság - VII.7.2. Az önuralom szellemi hatása - VII.8. A tömegtudat és a korszellem befolyása

VIII. A visszatérés második lépése: eljutni Isten országába
VIII.1. Az Isten országának fogalma - VIII.2. A gnózis hiánya - VIII.3. Az örök élet elnyerése - VIII.4. A rossz jóval való viszonzásának szellemi magyarázata - VIII.5. Az áldozat spirituális értelmezése - VIII.6. A „nem cselekvés” - VIII.7. A Szent Lélek szerepe a visszatérésben

IX. Az út a gyakorlatban
IX. 1. A mindennapokban alkalmazható módszerek - IX.1.1. Általános útmutató a módszerekhez - IX.1.2. Az Istennel való kapcsolat helyreállítása - IX.1.3. Hogyan tudjuk követni Isten akaratát? - IX.1.4. Irányítsuk gondolatainkat Istenre! - IX.1.5. A karmaoldó, leggyorsabb visszatérési út alappillérei - IX. 2. Az ima fajtái, mint a meditáció lépcsőfokai - IX. 3. Ahol az ima és a meditáció találkozik

Imák
Részlet a könyvből:


"A keleti tanításokban ismeretesek olyan megvilágosultak, akik az erdő mélyén akár több hónapon keresztül is meditációs állapotban vannak. Földi szemmel nézve, ennek semmi értelme. Szellemi szempontból azonban a következő történik:
Minden ember folyamatosan hatásokat bocsájt ki magából: gondolatokat, érzéseket, cselekedeteket. Ezek a hatások a külvilág hasonló rezgéseivel találkozva felerősödnek, és fizikai síkú eseményeket is eredményezhetnek. A mentális, asztrális energiák tehát összekapcsolódnak a mások által kibocsájtott ilyen típusú energiákkal, felerősödnek, és egy bizonyos határt elérve materializálódnak. Ezért minden, ami a Földön történik, már csak a szellemi hatások következménye.
A fejletlen ember durva, nyers, sokszor pusztító gondolatokat és érzéseket ad ki magából, szinte folyamatosan. Ezek az erők romboló hatású eseményekhez vezetnek. A fejlett ember – még akkor is, ha nem megvilágosult, de már nemesebb érzésű és gondolkodású – tisztább, emelkedettebb erőket sugároz ki magából. A nemes, tiszta, jó szándékú gondolatok, érzések hatóereje sokkal nagyobb, mint a sötét, durva gondolatoké, ezért összehasonlíthatatlanul messzebbre és nagyobb erővel jutnak el, mint a pusztítóak. A szellemi úton járó ember jóval tisztább, nemesebb érzéseket, gondolatokat sugároz ki magából, mint fejletlenebb társa. Ezekkel a nemesebb érzésekkel, gondolatokkal nemcsak folyamatosan emeli maga körül a szellemi szintet, hanem amikor másokért imádkozik, akkor a következő történik: Az ő magasabb érzései, gondolatai erősebbek és távolabbra hatnak, mint a szamszára emberéi. Így amikor ő segítséget kér egy távol lévő bajba jutottnak, akkor az általa kibocsájtott tiszta erő képes eljutni ahhoz az emberhez, és vagy közvetlenül segít rajta, vagy az illető környezetében talál meg egy olyan embert, aki alkalmas a segítség nyújtásra, és erre indítja őt. Tehát a fejlettebb ember szellemi úton képes hatni az anyagra. Természetesen itt fokozatok vannak az ember szellemi fejlettsége, tisztasága szerint. Így könnyen megérthető az, hogy az erdő mélyén meditáló jógi a tőle telhető legnagyobb szolgálatot teszi az emberiségnek: a belőle kisugárzó magas, tiszta erőket juttatja el a szamszárában élők megsegítésére – akik ezt „semmit¬tevés”-nek hívják. És megérthető az is, hogy a csendben imádkozgató és meditálgató, a világban szerepet nem játszó emberek hogyan mozdítják elő a valódi fejlődést. "
Ára: 3.850 Ft
Internetes megrendelésnél: 3.200 Ft
A könyvek utánvétellel megrendelhetők:

sophia@luna.hu e-mail címenVissza a "Könyveim" tartalomhoz!


A HONLAP TARTALMA
Nyitóoldal A legismertebb ezoterikus irányzatok Könyveim
Köszöntő A tanítvány útja Tanfolyamok, előadások
Honlaptérkép /részletes tartalom/ A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Ajánlás
Spirituális világnézet 2012 - A globális spirituális átalakulás Aktuális
Prófécia A kegyelem