Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapjaEbben a könyvben részletesen mutatom be a halál után lét legfontosabb színtereit, azokat a helyeket és létállapotokat, ahová két inkarnáció között kerül a lélek.
Részletezem, hogy pontosan mi történik a halál pillanatában, hogyan történik az "ítélet", amely alapján a túlvilág egy bizonyos helyére kerülünk. Azt is leírom, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy az egyik szférából egy másikba, egy emelkedettebbe kerüljünk. Bemutatom, hogy mi a "második halál" a szférákban, és milyen csodálatos újjászületéssel jár.
A könyvben szó van arról is, hogy spirituális szempontból mit jelent a pokol, a mennyország és Isten Országa. Ezért ez a könyv csak első pillantásra szól csupán a két inkarnáció között életről. Valójában az ember szellemi fejlődésének nagyon is valóságos állomásait mutatja be részletesen, a földi fogalmak alapján. A szférák az ember gondolatainak, érzelmeinek és tetteinek kivetülései a finomanyagi világban, így azt, hogy az ember hová jut halál utáni létben, már itt a Földön tudhatjuk, sőt életünkkel jelentősen befolyásolhatjuk is. Ebben mutat utat ez a könyv, a földi életet és sorsot alakító nagy törvények és a halál utáni lét számtalan helyszíneinek színes bemutatásával. Így az Olvasó megtudhatja, mitől függ, hogy a lélek hová kerül a két inkarnáció között, mennyi időt tölt el az egyes szférákban, és mi határozza meg következő testet öltését. A leírást hiteles beszámolók teszik olvasmányossá és hozzák közel a mindennapjainkhoz.
Annak, aki már látott néhány hiteles filmet a halál utáni létről (pl. a Nosso Lar-t), nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy a megfelelő helyre tudja tenni a látottatakat, és megértse a háttérben húzódó összefüggéseket.
Ez a hiányt pótló mű nagy segítségére lehet mindazoknak, akik már a földi életükben szebbé és jobbá kívánják tenni jelen és jövendő életüket.
Tartalomjegyzék


I. Bevezetés a szférák világába   |   A szférák fogalma, keletkezése és felépítése
Az ember és a Föld helye a fejlődésben   |   A teremtési korszakok  |  Az „örök kárhozat”   |  A kegyelem világa   |  A szeretet törvényvilága
Az ember főbb létállapotai két inkarnáció között  |   A lélek otthona  |   A pokol fogalma   |  A purgatórium  |  A mennyország  |  Isten Országa

II. A szférák
Hová jut a lélek a halál után?  |   A halál fogalma a Földön és a szférákban   |   Mi történik közvetlenül a halál után?   |  Mi határozza meg, hogy melyik szférába kerül a lélek?  |   A minősítés folyamata és az „ítélet”
A szférák általános jellemzése
Ahol a hasonló a hasonlóval találkozik  |  Találkozások a szférákban   |   Mennyi időt tölt el az ember egy szférában?  |  Élet a szférákban: Az égi városok  |   A természet a szférákban

Az I-III. szféra: a halandóság világa
Az I-III. szféra: az asztrális világ
Az I. szféra a 7 alszférával

A II. szféra

A III. szféra a 7 alszférával

Átmenet a IV. szférába – megszabadulás a testet öltés kényszerétől

A IV. szféra a 7 alszférával

Isten Országa

Az V. szféra  |  A mentális test  |  Az ősök  |  A 7 alszféra

A VI. szféra a 7 alszférával

A VII. szféra a 7 alszférával

III. A szférák és a törvényvilágok  |  Elszakadás a magasabb világoktól  |   Az egyén elszakadása a magasabb világoktól  |  A kauzális test elsorvadása  |   A tömeg elszakadása a magasabb világoktól  |   A visszakapcsolódás  |   A szférák a megváltás előtt és után  |  A szellemi fejlődés a szférák tükrében  |   Korunk szellemi fejlődésének céljaRészlet a könyvből:


Találkozások a szférákban
"Sok emberben felmerül a kérdés, hogy vajon fogok-e „odaát” találkozni valakivel, aki fontos volt számomra? Ilyenkor elsősorban szeretteinkre gondolunk, és sokszor az segít elviselni a gyászt, ha tudjuk, reméljük, hogy egyszer viszontlátjuk egymást.
A szférákban a hasonlók találkoznak, ami a fényesebb szférákban örömmel és boldogsággal jár, a sötétebb szférákban viszont nem. Az alsó világokba ugyanis helytelen tettek és súlyos emberi hibák révén jutnak a lelkek, akik ott egymás között vannak. Ezért gyakran fordul elő, hogy az ellenségek itt találkoznak újra. Ez nagyon keserves állapotokat hoz létre, hiszen gyűlöleten alapul. Így az ilyen helyzetbe jutott emberi szellemek egymás üldözése és bosszúja elől folyton csak menekülnek, és – idővel, amikor ebben már nagyon kimerültek – minden lehetőséget felhasználnak arra, hogy ellenségük ne találja meg őket. Ezért még akár javulni is hajlandóak! Ilyenkor a Gondviselés egy olyan földi életet ajándékoz nekik, ahol anyagi testben újra összehozza őket a sors ellenségükkel, és alkalmuk nyílik békét kötni a másikkal, - mialatt kiegyenlítik karmikus tartozásaikat is. Ezek nem könnyű életek, és nem örömteli találkozások, de lehetőséget adnak a probléma megoldására, amire a szférákban nincs mód. Mivel ezek drámai, végzetes találkozások a Földön, amiben a lélek megtisztulhat, vagy elbukhat, ezért egy-egy ilyen élet után a szellem vagy felemelkedik egy magasabb létállapotba, vagy mélyebbre süllyed, mint volt.

Ha egy lélek bejutott egy viszonylag magasabb szférába (pl. a III. szféra felső részébe), akkor van lehetősége találkozni szeretteivel. Ez a lehetőség azonban mindkét félen múlik. Ha ugyanis a másik fél nem abba a szférába jutott, hanem egy távol esőbe, akkor minimális a találkozás esélye. Ha pl. egy házaspár egyik tagja szép, értékes földi életet élt, akkor ő bejuthat a magasabb szférába. Viszont ha párja olyan dolgokat követett el, ami miatt az alsóbb szférákba jut, akkor egy jó ideig nem fognak találkozni. Emiatt a tisztább szférákban – itt főleg a III–ról van szó) – sokan szomorkodhatnak is amiatt, hogy nem találják hozzátartozójukat. Ebbe bele kell nyugodniuk, hiszen mindenki magát juttatja oda, ahová kerül. A szomorúság azonban nem tart túl sokáig az ilyen helyeken, mivel tele van szeretetteljes, békés, segíteni vágyó lelkekkel, akik nem hagynak senkit sem szenvedni.

Szerencsére még ilyen esetekben is van remény az újra találkozásra: ha a túlvilágra „frissen” átkerült lélek megnyugodott, feldolgozta előző, földi életét, és fejlődni szeretne, akkor egy idő után – amikor már ő maga is fejlettebb állapotba kerül – mégis csak találkozhat szerettével. Ilyen gyakran előfordul.
Ezek az összefüggések vonatkoznak a halál órájára is: a haldokló lelki szemei előtt már a halál előtt is megjelenhetnek azok a túlvilági segítők, akik hivatottak őt átsegíteni ezen a nehéz szakaszon. Ezek a segítők lehetnek átköltözött hozzátartozók, amennyiben ők abban a helyzetben vannak, hogy el tudnak jönni segíteni. Ha viszont a volt földi hozzátartozók nem kerültek fényes szférába, vagy éppen a következő inkarnációjukra készülnek – és számos más ok is lehet – akkor nem ők fogják átkísérni a lelket a túlvilágra. Ezért csak az a biztos, hogy természetes halál esetében mindig jönnek segítők, akiket a haldokló láthat. Nem kell viszont arra számítani, hogy hozzátartozó jön, mert ez nem biztos. Ha az ember ebben az állapotban idegeneket pillantana meg, akikből szeretet és segítség sugárzik, akkor bátran bízzon meg bennük, és kövesse őket."

Ára: 4.500 Ft
Internetes megrendelésnél: 3.800 Ft
A könyvek postán, utánvétellel megrendelhetők:

sophia@luna.hu e-mail címenVissza a "Könyveim" tartalomhoz!


A HONLAP TARTALMA
Nyitóoldal A legismertebb ezoterikus irányzatok Könyveim
Köszöntő A tanítvány útja Tanfolyamok, előadások
Honlaptérkép /részletes tartalom/ A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Ajánlás
Spirituális világnézet 2012 - A globális spirituális átalakulás Hanganyag
Prófécia A kegyelem Aktuális