Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja

Az ember földi testet öltése számos szellemi tanítás témája, de arra, hogy pontosan hogyan is történik ez, csak nagyon szűkszavú utalások vannak. E hiányzó részleteket igyekszik összefoglalni és bemutatni ez a könyv a szellemi törvények tükrében.
Megtudhatjuk, miért került földi testbe az ember, mi a célja az inkarnációnak, kik és hogyan írják az élettervet, milyen képességeket hozunk magunkkal, és mitől függ az egészségünk.
A szerző részletesen leírja a testet öltés folyamatát egészen a megszületésig, rávilágít a sors és szabad akarat összefüggéseire és a karma kérdésére.
A könyv második felében bemutatja a szenvedés és a földi megpróbáltatások valódi, szellemi célját, a kegyelem karmaoldó hatását, és azokat a helyzeteket, ahol a szenvedés oka nem a karma. Végül pedig útmutatót nyújt az értékes inkarnáció megéléséhez, a nehézségek csökkentéséhez és a szamszárából való megszabaduláshoz.
Tartalomjegyzék


I. Az ember helye a világban   |   I.1. A világok |  I.1.1. A világok keletkezése és fejlődése   |   I.2. A szellem bukása és emelkedése a világokban  |  I.2.1. A felébredés – az új élet   |  I.3. Az ember a Földön   |  I.3.1. Az égi ember és az anyagi ember

II. Az inkarnáció
II.1. Az inkarnáció oka és célja  |   II.2. Az ember és környezete   |   II.2.1. Az emberi test   |  II.3. A testet öltés folyamata   |   II.3.1. A testet öltés előzményei  |  II.3.2. Az életterv   |   II.3.3. Testbe szállás   |   II.3.4. A testi erők és az egészség  |   II.4. Az inkarnációs ciklusok   |   II.4.1. A nagy ciklusok  |   II.4.2. A testet öltés hetes ciklusa

III. A földi élet szellemi törvényei – a szellem kibontakozása a Földön
III.1. A szellemi fejlődés általános sémája a Földön   |  III.2. A fejlődést segítő legfontosabb szellemi törvények   |   III.3. A szenvedés szellemi célja   |   III.3.1. A szenvedés célja az okozati törvényen belül  |   III.3.2. A szenvedés oka és célja a szeretet törvényén belül   |   III.4. A karma   |   III.5. A Kegyelem beavatkozása a karmába   |   III.6. Nem minden szenvedés oka karma   |   III.7. Sors és szabad akarat   |   III.8. A sors eszközei   |   III.8.1. A képességek   |   III.8.2. Egészség-betegség   |   III.8.3. Szegénység – gazdagság   |   III.8.4. Próbatételek – megkísértések   |   III.9. Amit a földi életből magunkkal viszünk   |   III.9.1. Az emberi kapcsolatok az inkarnációkban   |  

IV. Megszabadulás a testet öltések körforgásából
IV.1. A megszabadulás megvalósítása

Zárszó: Mi adja meg az inkarnáció értékét?
Részlet a könyvből:


III. 6. Nem minden szenvedés oka karma

"Amint a fentiek is mutatják, sorsról, életfeladatról beszélni nem lehet úgy, hogy csak az ok-okozati törvényt vesszük figyelembe, hanem mindenképpen számolni kell a Kegyelem hatásaival is. Mivel a Kegyelem jóval az okozati törvény felett áll, emberi ésszel nem lehet sem kiszámítani, sem felfogni a működését. Így nincs rá általános szabály, hogy mikor, kinek és miben segít. Nagy vonalakban azt lehet mondani, hogy azoknak a szellemeknek, akik vagy már valamelyest felébredtek, és minden igyekezetükkel ki akarnak jutni a szenvedések világából (akár tudatosan, akár tudattalanul), másrészt azoknak, akik nagyon rászorulnak az égi beavatkozásra. Még egy fontos ismérve van: Minél inkább elfogadja valaki ezt a segítséget – azaz minél jobban felismeri, hogy mennyire szüksége van rá, együttműködik vele és hálás is érte – annál többet kap belőle. Ez mind a végtelen Szeretet közeledése felénk.
Azért is adtam ezt a címet a fejezetnek, mert a mai ezoterikus közfelfogásban az van, hogy ha valami nagy baj vagy nehézség ér bennünket, akkor az vagy karma, vagy nem csinálunk valamit jól. Természetesen, bármi baj is történik, nagyon helyes, ha először magunkba tekintünk, és megvizsgáljuk, hogy vajon mit tettünk, aminek ez a következménye (ok-okozati törvény). Ám nem minden azért van, mert a múltban követtünk el valamit. Az alábbiakban csak néhány jellegzetes helyzetet említek, amelyekben nem a karma okozza a szenvedést.
A hétköznapi küzdelmekből viszonylag ismert az, hogy valakinek először valamilyen problémája van, ami igen megkeseríti az életét. Ez lehet betegség, vagy más, fájdalmas élethelyzet. Az illető nem törődik bele abba, hogy „ezen nem lehet változtatni, együtt kell vele élni”, hanem bátran, időt és áldozatot nem kímélve megkeresi a gyógyulást, a lehetetlen helyzet megoldását.
Hosszabb-rövidebb idő után sikerül is neki. Ekkor végigtekint küzdelmén, és megállapítja, hogy e nélkül a szenvedés nélkül talán nem jutott volna el oda, ahol most van szellemileg-lelkileg. E keresés-küzdés során pedig olyan képességeket fejlesztett ki magában, amelyek maradandóak, s amelyekkel másokon is tud segíteni.
Közismert példa erre egy olyan súlyos betegség, amely az adott korban gyógyíthatatlannak számít. Egyszer csak valaki meggyógyul belőle – nem egy csapásra, csoda által, hanem szívós, kitartó munka árán. Ennek az embernek az az első dolga, hogy elmondja sorstársainak, hogyan gyógyult meg, és segíti, biztatja őket, hiszen már egy élő példával szolgál számukra.
Ilyen esetekben a betegség nem feltétlenül volt karma az illető sorsában. Vannak olyan missziós szellemek, akik azért, hogy előre vigyék az emberiséget, sokszor vállalnak ehhez hasonló élethelyzetet, amit érett, erős lelkekként jól oldanak meg, és nemcsak a maguk javára fordítják, hanem mindenkiére.
Egy másik helyzettípus az, amikor egy lélek egy tiszta eszmét akar szolgálni, s abban mind jobban el is merül. A tiszta eszmék itt a Földön sajnos a gyarló ember cselekedeteivel vannak befeketítve, így ha valaki kapcsolatba kerül egy nemes törekvéssel, akkor kapcsolatba kerül mindazzal, ami ehhez tapad, s így jócskán kijut neki a szenvedésből. Például, ha valaki szeretné az igazságosságot szolgálni, akkor temérdek baja támadhat ebből. Ezek a nehézségek nem azért érik őt, mert olyat tett ebben az életében vagy egy korábbiban, ami helytelen volt, hanem azért, mert a tiszta eszmét sár veszi körül. Szomorú példa erre az, hogy számos olyan kimagasló személyiséget, akik életüket a béke megteremtésére tették fel, megöltek. Sok ezoterikus találgatás volt, hogy vajon mit tettek rosszul, s vajon helyes-e a békéért küzdeni? Ha csak a szokványos okozati törvény, vagy ami még jóval ez alatt van, a polaritás törvénye értelmében nézzük az ilyen eseteket, akkor nem biztos, hogy helyes következtetésre jutunk.
Ismét egy másik helyzettípus, amikor egy szellem valamelyest már erős és fejlett, és elvállal kisebb-nagyobb missziós feladatokat. Az ilyen feladatok között sokszor van olyan, hogy átveszi más szenvedését. Ez azt jelenti, hogy még a születés előtt átvállal valamennyit egy másik embernek járó (jogos) szenvedésből azért, hogy meggyorsítsa az ő fejlődését. Ennek a földi életben nincsen tudatában, sőt sokszor kesereg is azon, hogy vajon miért jár neki ennyi fájdalom, amikor ő nem bánt senkit? A választ csak odaát tudja majd meg.
És végül, vannak olyan nagy lelkek is, akik egy magas szférából születnek le azért, hogy valami nagy dolgot vigyenek végbe a Földön. Vannak közöttük tudósok, gyógyítók, tanítók, művészek és még sokan mások. Talán nem túlzás azt állítani, hogy minél nagyobb lélek születik meg, minél nagyobb feladattal, többnyire annál nehezebb az élete. A történelemből sok ilyen példát ismerünk Giordano Brunotól elkezdve Nikola Teslaig vagy éppen Teréz Anyáig. Ők sem azért szenvedtek, mert karmájuk ezt diktálta. Az emberiséget előre vinni mindig kockázatos küldetés – nem is kell részletezni, hogy miért.
Az emberiség, de sok esetben az egyes emberek is csak úgy tudnak itt a Földön előre haladni, hogy sok, megszabadult lélek jön közénk szeretetből. Az égi segítség és a Kegyelem gyakran rajtuk keresztül jut el hozzánk. Ők nem szoktak feltűnő külsőt vagy pompás körülményeket kérni a testet öltésükhöz – bár ez „kijárna” nekik –, így a külsejükből nem is lehet őket felismerni, csak a lelki-szellemi minőségükből."
Ára: 3.800 Ft
Internetes megrendelésnél: 3.200 Ft
A könyvek postán, utánvétellel megrendelhetők:

sophia@luna.hu e-mail címenVissza a "Könyveim" tartalomhoz!


A HONLAP TARTALMA
Nyitóoldal A legismertebb ezoterikus irányzatok Könyveim
Köszöntő A tanítvány útja Tanfolyamok, előadások
Honlaptérkép /részletes tartalom/ A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Ajánlás
Spirituális világnézet 2012 - A globális spirituális átalakulás Aktuális
Prófécia A kegyelem