Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja

Az ezotéria tanításai és irányzatai

2. kiadás

Keresőknek és úton járóknak egyaránt segítséget nyújt ez a könyv, hiszen összefoglalóan mutatja be az ezotéria céljait és alapvető tanításait. A szerző közérthetőn írja le a legfontosabb szellemi törvényeket: az analógia törvényét, a szellemi hierarchiát, az éberséget, a rezonancia törvényét, a szinkronitást és a polaritás törvényét. A könyv részletezi a tanítvány klasszikus és mai útját, a kereséstől a beavatásig, valamint a keleti és nyugati szellemi út különbségeit. Gyakorlati tanácsokat nyújt a fejlődés során felmerülő nehézségek megoldásához és a tiszta tanítások felismeréséhez.
A könyv harmadik részében bemutatásra kerülnek azok az ősi spirituális utak, amelyekből a mai ezoterikus tanítások merítenek: az alkímia, a kabbala, a mágia, az asztrológia, a hinduizmus, a jóga és a buddhizmus. Az ősi irányzatokon belül megemlítésre kerül még a samanizmus, a Ji King és a Tarot is. Ezt a fejezetet a modern és mai irányzatok leírása zárja: a teozófia és az antropozófia, a New Age és chanalling.
A könyv végén egy közel ötszáz szavas szószedet található, amelyben a ma leggyakrabban használt ezoterikus kifejezések vannak kifejtve.
Az ezotéria kézikönyve hasznos olvasmány mindazoknak, akik eddig megszerzett ismereteiket kívánják rendszerezni, és azoknak is, akik szeretnének áttekintést nyerni a mai ezoterikus irányzatok felett.

Tartalom:

Bevezetés
I. Alapismeretek
1. Az ezotéria fogalma és célja
2. Az ezotéria világnézete
2.1. Az aranykor
3. Az ezotéria alapvető tanításai
Az analógia törvénye – Az elemek – A szellemi hierarchia – A rezonancia törvénye – Az energiaminta – A szinkronitás – A véletlen – A polaritás törvénye – A test-lélek-szellem egysége – Az éberség

II. A tanítvány útja
A tanítvány klasszikus útja – Az élet ritmusa – A tanítvány mai útja

III. Az ezoterikus tanítások napjainkban
1. A hiedelemrendszer hatása az ezoterikus gondolkodásra
2. A fogyasztói társadalom hatása a mai ezotériára
3. A vallás hiánya

IV. A mai tanítvány útja: A lehetséges nehézségek és segítségek
1. A keresés és az elindulás
2. Nehézségek az úton
Az emberi kapcsolatok megváltozása – A magány érzése – Az új életmód kialakítása – Megingás – Az ego megszédül – Az ezotéria gyermekbetegségei

V. A helyes út megtalálása
1. Az alapfeltételek
2. A hiteles tanítás és tanító felismerése
2.1. A hiteles tanító
2.2 A hiteles tanítás felismerése
2.3. A médiumi közlések valóságtartalmáról
3. A szellemi gyógyítás

VI. A legismertebb ezoterikus irányzatok
1. A nyugati hagyomány irányzatai
Alkímia
Asztrológia
Mágia
Kabbala

2. A keleti hagyomány
A hinduizmus
A buddhizmus
A kínai univerzizmus

3. A keleti és a nyugati szellemi út hasonlóságai és különbségei
A jungi individuációs folyamat
A jungi individuációs folyamat és a jóga
A guru szerepe a keleti tanításokban

4. Egyéb ősi irányzatok
A samanizmus
A Tarot
A Ji King

5. A modern nyugati irányzatok
A teozófia
Az antropozófia

6. A legújabb irányzatok
New Age
Channeling
A reinkarnációs utazások

VII. Szójegyzék

 

Részletek a könyvből:

"Mielőtt tisztáznánk a fogalmat, pontosítanunk kell a magyar szóhasználatot. A helyes magyar kifejezés: ezotéria. Néhány évvel ezelőtt azonban elterjedt nálunk az "ezoterika" szó, amely vélhetően a német Esoterik szó gondatlan fordításából származik. Mivel minden munkámban törekszem a helyes nyelvhasználatra, így az ezotéria szót használom.
Az ezotéria szó a görög esoteros = belső szóból származik, és egy belső körre vonatkozik. Az általunk használt ezotéria szó konkrét jelentése: egy belső körnek szóló tanítás az emberi lét legmélyebb értelméről, valamint a mikrokozmosz és a makrokozmosz összefüggéseiről. Ez a tanítás csak keveseké – a beavatottaké – volt mindig is, szemben az exoterikus (exoteros = külső) tanításokkal, amelyek tömegeknek szóltak. Ennek oka az ezoterikus tanítások végső céljából könnyen megérthető: ez a végcél nem más, mint a polaritás világa fölé emelkedni, az egységbe.
Ahogy a bevezetőben említettem, minden nagy szellemi tanításnak van egy tömegekhez szóló exoterikus, és egy belső körnek szóló ezoterikus tanítása. A sokaknak szóló tanítások olyan törvényeket és előírásokat tartalmaznak, amelyeket viszonylag könnyű betartani, és lassú – inkarnációk sokaságán át tartó – de szinte veszélytelen szellemi fejlődést biztosítanak. Az exoterikus tanítások – pl. a tízparancsolat – egyrészt az emberi együttélés alapszabályait fektetik le, másrészt követőiket – a még fel nem ébredteket – megvédik attól, hogy még távolabb kerüljenek az isteni középponttól, és még mélyebbre süppedjenek az anyagba. Ezért ezek a szellemileg még fel nem ébredtek számára rendkívül értékes tanítások.
Az ezoterikus tanítások azoknak a felébredt lelkeknek szólnak, akiknek Isteni Énjük már megindította a Tiszta Forráshoz való visszatérést. Ők nagyon jól tudják, hogy mi a szamszára, és azt is, hogy ki szeretnének kerülni belőle – ha lehet, minél gyorsabban. A szellemi ébredés csak akkor következik be, ha az ember már jó néhány inkarnáción túl van – általában a lélek érett korában. Amikor viszont ez megtörténik, nagyon sok lélek minden erejét az anyagból való kijutásra összpontosítja. Nekik szólnak az ezoterikus tanítások, amelyek már bővelkednek a szigorúnak tűnő lemondásokban és a nélkülözhetetlen gyakorlatokban. Hozzá kell tenni, hogy a tanítások nagy része nem veszélytelen a tanítvány számára. Így az ezoterikus tanításokat csak azok fogják követni, akik valóban emelkedettebb tudatra és létre vágynak, akiket már nem vonz az anyag és a hozzá kapcsolódó vágyak. "

A könyv ára: 3.980 Ft
Internetes megrendelésnél: 3.400 Ft

 

«« Vissza a Könyveim tartalomhoz! ««

 


A könyvek megrendelése

A könyvek postán, utánvétellel megrendelhetők:

sophia@luna.hu e-mail címen


Tájékoztatás kereskedőknek


A HONLAP TARTALMA
Nyitóoldal A legismertebb ezoterikus irányzatok Könyveim
Köszöntő A tanítvány útja Tanfolyamok, előadások
Honlaptérkép /részletes tartalom/ A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Ajánlás:Braco
Spirituális világnézet A kegyelem Aktuális
Prófécia Az ember testei