Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja

Kapcsolat a szellemi vezetővel – A mediális képességek felismerése és kezelése

5. kiadás

A belső érzékelés kézikönyve átfogóan és részletesen mutatja be a belső érzékelés széles spektrumát. A bevezető részben megismerkedhetünk a finom érzékelés archetípusaival és a szellemi hierarchiával. A második rész a szellemi vezetővel való kapcsolatot írja le elméleti és gyakorlati szempontból. Megtudhatjuk, hogy milyen szellemi törvényei vannak a belső vezetőnkkel való kapcsolatfelvételnek, és hogyan kaphatunk választ személyes kérdéseinkre. Az elméleti részt gyakorlatok követik, amelyek e kapcsolat kiépítését és fejlesztését szolgálják.
A harmadik rész azokat a mediális képességeket mutatja be, amellyel minden ember rendelkezik. Mélyebben megismerkedhetünk többek között a tisztánlátással, a tisztánhallással és érzéssel, a pszichometriával és a telepátiával. A szerző kitér a mediális képességek felismerésére és helyes, biztonságos kezelésére is. A részt olyan gyakorlatok zárják, amelyek nemcsak belső fejlődésünket segítik, hanem finom érzékelésünk személyes megtapasztalását is. Felépítése és közérthető stílusa miatt egyaránt ajánljuk kezdőknek és haladóknak ezt a nagyszerű könyvet.

 

Tartalom

Bevezetés   |   Mi a belső érzékelés?   |   Fogalommagyarázat

I. A belső érzékelés archetípusai
A víz elem   |   A Neptunusz és a Halak archetípusa   |   A Hold és a Rák archetípusa   |   A Plútó és a Skorpió archetípusa

II. Kapcsolat a szellemi vezetővel
A szellemi hierarchia   |   Alapkövetelmények a szellemi vezetővel való találkozáshoz   |   A szellemi vezető  |   A szellemi segítők   |   A védelem   |   A kérdezés művészete   |   Felkészülés a szellemi vezetővel való találkozásra   |   Találkozás a szellemi vezetővel   |   A válasz   |   A kapott üzenetek értékelése   |   Az életmód szerepe 

Gyakorlatok a II. részhez:
- Tisztítás   |   - A lakás tisztítása, védelme   |   - Védőköpeny   |   - Fénypiramis   |   - Földhöz kötés   |   - A belső hallás fejlesztése

III. A medialitás és a médiumi képességek
A közvetítés archetípusai   |   A spiritizmus   |   A médium és a medialitás   |   A fizikai és a spirituális médium   |   Az állatok finomérzékelése   |   A mediális képességek fejlődése   |   A médium kiképzése   |   A médiumi képességek   |   - A tisztánérzés   |   - A tisztánszaglás és -ízlelés   |   - A pszichometria   |   - Az aura érzékelése   |   - A szellemi gyógyítás   |   - A tisztánlátás   |   - A telepátia   |   - A szinesztézia   |   - A jövőbe látás   |   - A tisztántudás, az inspiráció és a felismerések   |   - A tisztánhallás   |   - A prófétálás   |   - A médiumi írás   |   - A médiumi beszéd   |   A transz   |   Megváltozott tudatállapotokat előidéző szerek   |   A testen kívüli élmények   |   A komplex mediális képesség   |   A médiumi üzeneteket befolyásoló tényezők A médiumi munka feltételei   |   A médium lehetséges tévedései   |   A médiumi üzenetek értékelése   |   A médiumi körök működési feltétele   |   i A médiumi tanácsadás   |   A halottlátás   |   Utazás előző és jövendő életekbe   |   Eszközök használata   |   A médiumi képességek és a pénz   |   A mediális képességek használata a hétköznapokban   |   A medialitás veszélyei

Gyakorlatok a III. részhez:
- Megnyitó invokálás   |   - Bezárás   |   - A belső hallás fejlesztése   |   - A tisztánszaglás és -ízlelés fejlesztése   |   - A tisztánérzés fejlesztése   |   - Pszichometria gyakorlatok   |   - Gyakorlatok a tisztánlátás fejlesztéséhez   |   - Telepátia gyakorlatok   |   - Szinesztézia gyakorlatok   |   - Gyakorlatok az aura érzékeléséhez

 

Részlet a könyvből:

"Ebben a könyvben eddigi ismereteimet és tapasztalataimat szeretném átadni az Olvasónak a belső érzékelésről és a mediális képességekről. Munkám során sok ezoterikus érdeklődésű, különböző felkészültségű emberrel találkozom, és szomorúan tapasztalom, hogy a belső érzékelés, a medialitás alaptörvényeivel nincsenek tisztában. Ez egyrészről érthető, hiszen a Magyarországon fellelhető ilyen témájú irodalom elenyésző, és egyik sem ad átfogó képet a lélek eme működéséről. Pedig nagyon izgalmas!" "Amit a legtöbben érzékelnek mindennapjaikban, az a szellemi segítők és a szellemi vezető segítsége. A szellemi vezető tapasztalataim szerint isteni énünk közvetítője, aki nem rajtunk kívül álló "személy", hanem saját isteni lényünk egyik megnyilvánulási formája. Az ő feladata, hogy földi tudatunkat összekapcsolja isteni forrásunkkal, illetve oda-vissza közvetítsen. Közvetítői mivoltuk miatt nevezik angyaloknak (angelos (gör.) = Isten küldötte) is őket. A kettő azonban nem egy és ugyanaz. Az angyalok a kozmikus hierarchiában töltenek be közvetítő szerepet az emberek és Isten között. Megjelenhetnek egyetlen embernek is, de embercsoportoknak is, többnyire nagy horderejű, nem személyes üzenettel. A szellemi vezető egy emberhez tartozik, leginkább személyes üzeneteket hoz, bár más ember is észlelheti a jelenlétét." "A szellemi vezető tehát pszichológiai szempontból földi énünk és isteni énünk között közvetít, spirituális szempontból pedig az anyagi és finomanyagi síkok között. Mivel az ember egyszerre él több dimenzióban, természetes, hogy egyformán el kell igazodnia az anyagban, a lélekben és a szellemben." "A szellemi segítők olyan nem fizikai testben lévő lények, akik az élet különböző területein tudnak nekünk segíteni. Számuk és "személyük" változó, élethelyzeteinktől és emberi minőségünktől függően. Inspirációjukkal, szellemi üzeneteikkel segítenek bennünket különböző problémák megoldásában, de a hétköznapi munkánkban, vagy művészi alkotásainkban is. Gondolatainkhoz, érzéseinkhez és szándékainkhoz kapcsolódnak hasonló minőséggel. Ők lehetnek olyan emberek, akik már nem fizikai testben élnek, és ezen belül olyanok, akiket korábbi életeinkből már ismerünk, de lehetnek ismeretlenek is. Segíthetnek bennünket elementárok is, akik a Föld tudtához kapcsolódó intelligenciák."

A könyv ára: 4.500 Ft
Internetes megrendelésnél: 4.000 Ft

 

«« Vissza a Könyveim tartalomhoz! ««

 


A könyvek megrendelése

A könyvek postán, utánvétellel megrendelhetők:

sophia@luna.hu e-mail címen


Tájékoztatás kereskedőknek


A HONLAP TARTALMA
Nyitóoldal A legismertebb ezoterikus irányzatok Könyveim
Köszöntő A tanítvány útja Tanfolyamok, előadások
Honlaptérkép /részletes tartalom/ A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Ajánlás:Braco
Spirituális világnézet A kegyelem Aktuális
Prófécia Az ember testei