Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja


2013. augusztus

Mivel a szétválasztás folyamata még nem fejeződött be, érdekes lehet az a prófécia, amit nemrégiben találtam. Braco tanítója, Ivica Prokič - aki nemcsak tehetséges gyógyító volt, hanem próféta is - a kilencvenes évek elején írta le látomásait. Ebből idézek most néhány bekezdést, elsősorban azért, hogy megerősítse bennünk a reményt, hogy a nagy átalakulás - földi síkon is - még a mi életünkben bekövetkezik."Miért van ennyi szenvedés és fájdalom? Mert a negatív energiának hatalma van, s ez a hatalom a pénz.
Azt kérdezitek, hogy miért a pénz?
Mert minden a pénz körül forog, pénzért veszik a fegyvereket, amivel embereket ölnek. Hogy ez miért van, azon nektek kell elgondolkodnotok. ...

Közelít az utolsó ítélet, az új civilizáció kezdete, az új keresztség.
Ahogy korábban már mondtam, ez a nap nincs messze, mindannyian megérjük és érezzük majd. Amikor eljön a nagy ébredés, nem lesz többé háború. Akkor hallgatni fognak a fegyverek, az emberiség a helyes útra lép, a Nap útjára, a szeretet útjára, Isten útjára. …
Az a nap már nincsen messze, mindannyian meg fogjuk érni, néhányan bűnbánatot tartanak majd, de csak az menekül meg, aki hisz. Ezzel köszönt be az új civilizáció. … Ezt nem én mondom, hanem az ég.….

Megjósoltam már azokat a szörnyűségeket és csodákat, amelyek a világon fognak történni. Megmondtam, hogy eljön a földrengések ideje, és lám, bekövetkezett.
A földrengések azonban még csak a kezdeteket jelölik. Látom, ahogy a föld megnyílik, és elnyeli az embereket. Szörnyűségeket látok. …

A Földet földrengések fogják megrázni, amíg az égen egy, mindenki számára látható jel lesz. Amikor ez a jel megjelenik, nem lesz több földrengés. … Megmondtam, hogy borzalmak és csodák lesznek, hogy a nép fogságba kerül, hogy a testvér testvérre, a fiú az apára fog lőni, hogy egy olyan idő jön el, amikor a negatív energia egy új helyet, egy új bolygót fog magának keresni, mert napjai meg vannak számlálva a Földön.

A háborúk mindig olyan helyen fognak kitörni, ahol valami buzog a föld felszíne alatt. Ezt mi emberek, pokolnak nevezzük. Ez egy edény, amiben olaj fortyog, amibe beledobják az embereket, illetve az emberek szellemét. Az ilyen helyeken mindig kőolajat bányásznak.

Ezzel a bevezetővel szeretném nektek megmutatni, hogy mi mindent fogunk majd átélni, és mi vár ránk a jövőben. A háborúk áthelyeződnek Amerikába, Európában szinte megszűnnek.

Nem tudok mindent elmondani, amit látok, ami még az emberiséget sújtani fogja. Ez az emberiség felébredésének napjáig fog tartani.Látomások:

Tisztulás
Amikor az egykori Jugoszlávia területén kihunynak a háború lángjai, a tűz nyugatra megy. Háborúk és éhínség lesz, vulkánok törnek majd ki, mivel 7500 évenként megtisztulás következik be. Az emberek először a fegyverek, majd a környezetszennyezés áldozatai lesznek. A jókat azonban megvédik, őrangyalaik megóvják őket a veszélyes élelmiszerektől és a fertőzött víztől. Mélyről fakadó források fogják megóvni az emberiséget a kihalástól. Ez a tisztulás több évig fog tartani. …

Az emberiség két részre osztódik és elkülönül. Azok, akik úgy döntenek, hogy a pénzt, az aranyborjút szolgálják, azok elvesztik önmagukat, hiszen a pénz nem boldogít. A szeretet ajándék, amit nem lehet pénzért megvenni.

USA
Azt látom, hogy az arab országok egyesülnek, mialatt az USA nagy problémákkal küzd faji zavargások miatt. Sőt, Amerikában a helyzet rosszabb lehet, mint az egykori Jugoszláviában.

New York
New York úgy jelenik meg előttem, mint az egyik legnagyobb világváros, ami felett a tűz fog ítélkezni. Ez a város vezekelni fog, és olyan büntetést fog kapni, amilyet egyetlen más város sem a Földön.
A víz is meg fog jelenni, forró lesz és veszélyes. A talajból fog előtörni, és a tűzzel együtt fog ítélkezni a város felett.

A kereszténység
Az iszlám rövid időn belül csapást fog mérni a kereszténységre. Nagy hadvezéreket látok közeledni, látok egy fekete embert, aki a háttérből bujtogatja az iszlámot a kereszténység ellen. Viszályt látok az emberek között, és látom az egyház végét. … Ezt az időszakot ki kell bírni. …
A negatív energia felkészül a távozásra! Előtte azonban Amerika lesz a búvóhelye, ahol teljes mértékben megvalósítja a célját.
A cél, hogy a kereszténységet az iszlám ellen fordítsa. Ezért Amerika lángokban fog állni, és megismeri a háború poklát. Ha a negatív energia elérte a célját, eltávozik egy másik bolygóra, és ott is marad. Akkor beköszönt a béke a Földre. A természet fel fog éledni, és minden szent oltalom alatt fog állni. Az emberiség békében és jólétben fog élni.

Az új kor látomása
Látom az aranykort, ami előttünk áll, és amiről már beszéltem…
Röviden csak annyit mondhatok: Boldog, aki hisz, mert az menedéket talál. … Aki menedéket talál, annak szerencséje lesz, aki nem, az megbánja, de ez nem fog segíteni.
Egy új kor jön el.
El kell mondanom, hogy az előttünk álló új korszak 850 emberi évig fog tartani. Ebben az időszakban egy halhatatlan fog megszületni. Ez a bőség korszaka lesz, mert Isten így akarja. Bár sokan eltávolodtak Istentől, ez alatt a 850 év alatt ismét vissza fognak találni hozzá. Megszűnik az elvakultság és a gyűlölet, beköszönt a hit korszaka.
Látok egy népet, Mohammed népei között, amelyik rabol, dúl, fosztogat, mióta világ a világ… E népből csak néhány választott marad életben… Nekik megbocsáttatik, és a megmaradtak a közeli jövőben testvériségben fognak élni a többi emberrel. A gyűlölet eltűnik a fővárosból, amely a szeretet városává válik majd, és ez a szeretet kisugárzik az egész világra.

A kristályváros
Az istenhit egyre erősebb lesz majd, és már a küszöbén állunk ennek a kornak. Európában lesz egy csodálatos zarándokhely, ahová hívők tömegei áramlanak majd. Ennek a helynek különleges kisugárzása lesz. Itt hamarosan egy város épül majd, aminek az alapkövét még nem rakták le. …
A városnak sok lakója lesz, sok jármű, park és palota lesz majd benne. Utcáin a villamoshoz hasonló járművek járnak majd. Ez a város átlátszó kristályból lesz. Dombokra épül majd, és idővel ott sok gyógyszert fedeznek majd fel, amelyek a ma még gyógyíthatatlan betegségeket gyógyítják meg.
Ez a város már létezik az égben, és hamarosan a Földön is megjelenik teljes pompájában. …
Ebben a városban építenek majd egy templomot, ahol meggyújtják az új civilizáció tüzét. Az egész világból ide zarándokolnak majd az emberek. Ebben a kristályvárosban naponta történnek majd csodák. Ebben a városban olyasmi fog történni, ami sehol máshol: itt nyílik meg a Paradicsom kapuja. És pontosan ebből az új városból lehet majd megfigyelni más civilizációkat a világmindenségben. Ebben a városban mindent lehet majd látni, ami a Földön van. Ez a város örökké fog állni, mert a szeretet és az igazság városa lesz."

1990. környéke


Forrás:
Ivica Prokič: Kako sam postao prorok - 63-87. old.
Budenje d.o.o. Zagreb Srebnjak 1

Vissza a "A globális spirituális átalakulás" oldalra