Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja
Az öt részes tanfolyam olyan spirituális tanításokba ad bepillantást, amelyek alapfogalmai bár ismeretek, de valódi jelentésüket kevés tanítás világítja meg. Ezek a tanítások nem azért titkosak, mert bárkit is meg akarnának fosztani e tudástól, hanem azért, mert a közismert fogalmak és tanítások mélyebb - élet- és szemléletmód változást is előidéző - jelentését kevés helyen fejtették ki, s amelyek megértése szellemi érettséget és felkészültséget igényel.
Ezért a tanfolyamon ismert - és igen gyakran félreértett - fogalmak és témák mélyebb megvilágítására kerül sor, amely a tapasztalatok szerint egységbe rendezi s új összefüggések felismerésével gazdagítja a résztvevők már meglévő ismereteit.
A kurzus témáit alapvetően európai szemszögből mutatom be, de oly módon, amely megegyezik minden nagy spirituális hagyomány felfogásával, s a megfelelő helyeken a keleti felfogás szerint is értelmezem a tanításokat.


A tanfolyam tematikája:

1. foglalkozás

A szellemi bukás oka és folyamata
- az ember eredeti állapota, szellemi feladata
- a teremtési korszakok
- a bukás szellemi oka
- a bukás folyamata
- a bukás utáni élet elindulása
- a bukás szellemi oka és jelei napjainkban
- a szétválasztási folyamat
- a felfelé törekvők kapaszkodói2. foglalkozás

A lélek fejlődésének útja a bukástól a megszabadulásig
- a bukás utáni feleszmélés, a természet ébredése
- a szabad akarat és a sors
- a bűn fogalma és eredete
- a kísértések szellemi célja
- az emberi „én” és a szellemi „én”
- a szellemi és lelki fejlődés legfontosabb állomásai
- az anyagból való megszabadulás legfontosabb lépései3. Foglalkozás

Karma és kegyelem
- a szellemi törvényvilágok fogalma
- a szamszára törvénye, Mózes törvénye és Krisztus tanítása közötti fő különbség
- a kegyelem hatása az ember szellemi fejlődésére
- a keleti tanítások és a kegyelem összefüggései
- a Szent Lélek elleni bűn következményei – különös tekintettel napjainkra
- a karmától való mentesülés szellemi útjai
- felülemelkedés a karmán4. Foglalkozás

A Hegyi beszéd szellemi értelmezése
A Hegyi beszéd a keresztény hagyomány (és nem vallás!) ”beavató” tanítása. Ennek szinte ismeretlen spirituális értelmezése egy olyan szellemi módszert ad a kezünkbe, amelyet követve – relatíve gyorsan – elérhetjük a megszabadulást.5. Foglalkozás

Az Antikrisztus és napjaink szellemi helyzete
- a Vízöntő korszak szellemi lényege
- a szétválasztódás megindulása a történelemben
- korunk szellemi helyzetének magyarázata
- az Antikrisztus jelenléte korunkban – Megtestesül-e az Antikrisztus?
- mi a mai szellemi ember feladata?A tanfolyam ára: 22.000 Ft/nap
A tanfolyami díjat mindig egyenként, az adott napon kell fizetni.
A tanfolyamhoz szükséges ajánlott irodalmat biztosítomA tanfolyam első napja: 2024. máracius 17.

A többi tanfolyami napot a csoport együttesen beszéli meg az első napon.


Jelentkezés:
A sophiakukacluna.hu e-mail címen

Vissza a "Tanfolyamok" oldalra