Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja
Európában a szellemi fejlődés keleti útjait alkalmazzák jó ideje a keresők és a tanítványok. Sokan tapasztalhatták, hogy a keleti módszerek – bár kiválóak és tiszteletre méltóak –, mégsem mindig megfelelőek a nyugati ember számára. Ennek hátterében sokszor a két kultúra számottevő különbsége húzódik meg.
Európának is van saját megszabadulási útja, ami a nyugati ember beállítottságának és kultúrájának sokkal jobban megfelel, de ezt a hatalmi harcok a történelem folyamán lesöpörték az emberi élet színpadáról. Szerencsére feljegyzésekben, kis közösségekben fennmaradtak a legfontosabb módszerek, amelyek ma is alkalmasak arra, hogy a nyugati embert relatíve gyorsan előre vigyék a fejlődésben.
Az 5 alkalomból álló foglalkozás sorozaton ezzel a módszerrel ismerkedünk meg lépésről-lépésre. A tanítás tartalmazza az ember szellemi felépítésének alapvető ismereteit, a karma elméletét, de ami a legfontosabb: a karma oldásának és meghaladásának nyugati módszerét, amelyet komolyan és kitartóan követve, akár egy élet alatt is megszabadulhat az ember a szamszárából!
Természetesen mint minden szellemi útra, erre is érvényes, hogy kitartóan és következetesen kell rajta járni, akkor hozza meg az eredményt. Ezt a módszert azonban sokkal könnyebb a nyugati embernek a hétköznapokban követnie és alkalmaznia, mint a keleti eljárásokat.
A foglalkozás sorozaton - amit havonta egy alkalommal tartunk - egyesével megyünk végig a testeken, és megbeszéljük, hogy az adott test hogyan alakult ki a szellemi bukás révén, és hogyan szabadítható fel, hogyan tisztítható meg a szellemi szabályok és módszerek segítségével, végül pedig meglátjuk, hogy hol találkozik a keleti és a nyugati módszer.
Célunk, hogy egyre magasabb szellemi szinten éljünk és betöltsük életfeladatunkat. Ehhez ad szárnyakat a módszer.

A foglalkozások tematikája:

1. A fizikai test szellemi megtisztításának módja
Ezen a foglalkozáson kizárólag szellemi ismereteket használunk a földi test tisztításához, tehát nem lesz szó semmilyen diétáról vagy tisztító kúráról.
Megismerjük, hogy milyen okok vezettek az anyagi test kialakulásához – s vele együtt a szamszárában való éléshez –, és ebből következően megtanuljuk, hogy milyen szellemi szabályok betartása tisztítja és emeli a fizikai test anyagát és rezgéseit.
Beszélünk arról, hogy miért van ma világviszonylatban ennyi betegség, és hogyan lehet ezt szellemi módon megelőzni.
Elmondom, hogy pontosan mit jelent a szellemi utakon a test „megtagadása”, hogy miben más a szellemi életet élő ember anyagi teste, mint a materialistáé, és azt is, hogy miért betegszik meg gyakran a test, amikor az ember magasabb szellemi szintre lép.


2. Az érzelmi test fejlesztése
A foglalkozáson először áttekintjük az ember lelki fejlődésének törvényszerű állomásait, majd megbeszéljü k a szellemi tanítások egyik „sarokkövének”, a vágyaknak a kialakulását és hatását a lelki-szellemi fejlődésre.
Külön beszélünk az alsóbbrendű és a felsőbb rendű vágyakról, hiszen kezelésük merőben eltér egymástól. Megbeszéljük a magasabb rendű érzelmek szellemi fejlesztő hatását is.
Szó lesz a fizikai test létezéséből származó alsóbb érzelmek kialakulásáról és ezek megtisztításáról.
Végül pedig kitérünk a belső béke elérésének nyugati módszerére és rendkívüli fontosságára.


3. Az alsó mentális test szellemi tisztítása
A foglalkozáson elmondom, hogy miért tartozik az alsó mentális test a halandó testek közé, és hogy miért játszik ekkora szerepet a mai ember életében.
Megismerkedünk az elme működésének szintjeivel, ami rávilágít arra, hogy miért nem tudunk a hétköznapi gondolkodásunkkal jelentős kérdéseket megoldani, és magasabb tanításokat megérteni.
Ismertetem a közgondolkodás és a korszellem hatalmas hatását az emberre, a szellemi éberségre, és azt, hogy hogyan lehet kikerülni befolyása alól.4. A felső mentális test fejlesztése
A foglalkozáson megtudjuk, hogy miért nem „piszkolódik be” a felső mentális testünk, de azt is, hogy melyek azok a gondolatok, cselekedetek, amelyek erőteljes pusztító hatást gyakorolnak rá.
Beszélünk az erkölcsi tisztaság és a szellemi fejlődés összefüggéséről, és arról, hogy honnan tudhatjuk meg, mennyit fejlődtünk.
Ismertetem az eszmerendszerek óriási hatását az ember szellemi útjára, fejlődésére és a szellemi ébredés egész embert átformáló hatását.
Szó lesz arról a szellemi útról, amely valaha ismert volt Európában, de mára szinte kiveszett.
Megbeszéljük, miért érdemes már most, földi testben egész életünket „szellemi szemmel” átvizsgálni és azt is, hogyan segíti a Szent Lélek az ember fejlődését.
Végül pedig megismerkedünk azokkal a módszerekkel, amelyekkel a felső mentális test – amely rendkívül fontos a fejlődésben – kimunkálható.


5. A szellem
Ezen a napon tisztázzuk, hogy mi a szellem és hogyan került az anyag fogságába. Ismertetem, hogy a bukás következtében milyen erőrétegek vonták be a szellemet, és azt is, hogy ezek milyen szellemi módon oldhatók fel (ami gyors szellemi haladáshoz vezet).
Megbeszéljük, hogy mi a karma és mi a kegyelem, s azt, hogy az ember miért nem tud kiszabadulni saját erejéből a szamszárából.
Elmondom, hogy mi lesz azzal a karmával, amit a szellemi ébredés előtt szereztünk, és azt, hogy hogyan lehet mentesülni ezek hatásától.
Ismertetem a karma oldásának és a szamszából való kijutás nyugati módszereit.
Végül pedig gyakorlatokat végzünk szellemünk fejlesztésére.


A tanfolyam ára: 20.000 Ft/alkalom, amelyet mindig csak foglalkozásonként kell fizetni.Jelentkezés:

a sophialuna111@gmail.hu e-mail címen

Vissza a "Programjaim" oldalra