Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja


2011. májusDr. Carl Johann Calleman:


Van-e összefüggés a japán földrengés és a maja naptár között?A 2012 jelentéséről szóló vitákban gyakran történt utalás arra, hogy egy olyan időszakhoz közeledünk, ahol nagyon sok, különböző természeti katasztrófa történik, és a Föld megváltozik – egészen odáig, hogy néha azt állították: pontosan ez az, amiről a maja naptár beszél. Különös tekintettel a Kilencedik Hullám kezdete után pár nappal történt szörnyű japán katasztrófára, jogaosan merül fel a kérdés, hogy vajon – a maja naptár alapján – előrelátható lett volna-e ez, és hogy várhatóak-e még hasonló események, pl. a Csendes-őcennál.

A földrengések oka a kontinensek eltolódása, amelyet a forró magma konvekciós áramlatai okoznak, amelyek a Föld forró belsejéből emelkednek ki. Mivel ezek a konvekciós áramlások okozzák a földkéreg mozgásait, feszültséget okoznak a lemezek között a Föld felszínén. Ha ezek kisülnek, akkor óriási energiájú katasztrófákat váltanak ki, különösen, ha sűrűn lakott területet érintenek.

Ahogyan a Solving the Greatest Mystery of Time: The Mayan Calendar (2001) és a The Purposeful Universe (2009) c. műveimben bemutattam, a kontinensek eltolódásának általános oka a maja naptár alautuni eltolódása. Nagyon általánosan azt lehet mondani, hogy minden földrengés (és vulkánkitörés) oka az a fajta eltolódás, amit a maja naptár leír.

Feltételezve, hogy egy alautun 61,3 millió évig tart, nincs alapunk semmilyen pontos előrejelzést adni arra vonatkozóan, hogy mikor és hol lesz földrengés, ha tudjuk, hogy a kontinensek mozgása milyen nagy geológiai struktúrákat érint. Az én ismereteim alapján soha nem fedeztem fel egy meggyőző mintát arra, hogy milyen kapcsolat lehet a földrengések és a maja naptár között, bár már komoly kísérletek történtek erre (pl. William C. Treurniet weboldalán).

Sok komplikált faktort bevontak már a számításba, és az amerikai Geológiai Vizsgálat azt jelentette ki, hogy pl. a 7,0 erősségű földrengések száma (amelyek már katasztrófát idézhetnek elő) több évtizede konstans, míg más források azt állítják, hogy az utóbbi évtizedben a 3,0 és az a fölötti erősségű földmozgások száma nőtt. Én nem kérdőjelezem meg ezeket az állításokat, bár mivel nagyon sűrűn lakott a Föld, mindig komoly veszélye van annak, hogy egy-egy földrengés sok emberéletet követel.

Ennek ellenére azt gondolom, hogy a Japánban történt, szörnyű, 9,0 –es erősségű földrengés közvetlen kapcsolatban áll a Kilencedik Hullám kezdetével. Az alábbiak miatt gondolom így:

Először: 2011. március 9-én Frank Zweer egy nagyon szokatlan mintát figyelt meg a globális szeizmográfok kinyomtatott adatain. Ezt a megfigyelést közvetlenül a japán földrengés előtt tette, ami már mutatta, hogy valami megindult, amikor a Kilencedik Hullám belépett.

A második ok, ami miatt azt gondolom, hogy a japán földrengés és cunami összefügg a Kilencedik Hullám kezdetével, az egy meglepő párhuzam az 1755-ös lisszaboni nagy földrengéssel. Mindkét földrengés és a rá következő szökőár akkor történt, amikor egy új hullám kezdődött a maja naptárban. Lisszabonban a Planetáris Alvilág kezdetén (1755. július 25. – 1. NAP), Sendaiban pedig a 9. Univerzális Alvilág kezdetén (3- MULUC/2011. március 11. az UAXACLAHUNKIN-ban).

Lisszabonban az új hullám aktiválódásának 1. NAP-ján történt földrengés utóhatásai több hónapig tartottak (mindenszentekig). Ha ezt közvetlen hatásnak tekintjük, akkor nem meglepő, ami történt, még akkor sem, ha ennek a hullámnak a frekvenciája jóval alacsonyabb a mostaninál. Mindkét földrengést 9,0 –es erősségűnek becsülték, és mindkét esetben sok utórezgés volt. A két város ugyanazon a szélességi fokon található, hosszúsági fokuk pedig nem sokban tér el, ha a bolygón a hosszúsági fokokat egymással szemben szemléljük. (Azaz, a két város kb. egyenlő távolságra fekszik a 0. hosszúsági foktól, Lisszabon keletre, Sendai pedig nyugatra. (Sz.J.)) Ez ismét egy ok arra, hogy összefüggést lássunk a maja naptár eltolódásával.

Ennek az a logikája, hogy amikor egy új hullám aktiválódik, a Föld belsejében változásoknak kell történniük ahhoz, hogy az ember és a Föld között egy új rezonancia jöjjön létre. Míg a Hetedik Hullám a bolygó hátsó oldalát érintette inkább (ahol Lisszabon fekszik), azzal lehet számolni, hogy a Kilencedik Hullám a bolygó elülső oldalát érinti majd (ahol Japán található). Ha ez a feltevés helyes, akkor mindkét földrengést úgy kell tekintenünk, mint a Föld belsejének alkalmazkodását az új Hullámhoz, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kozmikus Életfa információi eljussanak az emberhez.

Az 1755-ös lisszaboni földrengésnek szokatlanul nagy filozófiai kihatásai voltak. Voltaire pl. az írta, hogy az a Teremtő, aki ezt a világot irányítja, nem jó, mert megengedte, hogy ez a katasztrófa egy egész európai fővárost elpusztítson, és több országot is beleszámítva 100.000 ember életét oltsa ki. Ehhez hasonlóan ismerek olyanokat, akik most azt kérdezik, hogy a Kilencedik Hullám – amelynek célja az egységtudat megteremtése – hoz-e még természeti katasztrófákat, s ezen belül földrengéseket?És vajon mind e mögött egy jóindulatú terv van?

Azt gondolom, hogy mielőtt megítéljük a kozmikus tervet létrehozó intelligenciát, tisztáznunk kell, hogy nem feltétlenül könnyű végbevinni egy egész bolygót érintő tervet úgy, hogy az ne borítsa fel a meglévő egyensúlyt.

Tény, hogy a földlemezek mozgása – amely a Naprendszeren belül csak a Földön van – az evolúció szükséges előfeltétele, így a földrengések nélkül ma nem lennénk ott, ahol vagyunk. Bár az intellektuális érvek nem könnyítenek azok fájdalmán, akik a gyereküket vagy a házastársukat veszítették el a földrengésben, de a többiek számára segítenek rávilágítani arra, hogy ami történt, azt nem a sötét erők okozták a Teremtő akaratával szemben.

Meggyőződésem, hogy ezekben az időkben ki kell mutatnunk szolidaritásunkat a japán néppel, és segítséget kell nyújtanunk neki, amennyire erőnkből telik.
Személyes véleményem az, hogy tovább kell koncentrálnunk az egységtudathoz szükséges transzformációra, és a japán népért mondott ima, meditáció, a vele való együttérzés is ennek a kifejeződése.
Nem hiszem, hogy a jövőben lesz egy erős földrengés a megnövekedett frekvencia miatt (a lisszaboni földrengés után sem volt) – de ez csak az én feltételezésem.

És ne feledjük, hogy mindig van választásunk, hogy hogyan szemléljük a realitást. Hiszem, hogy ami előrevisz, az a Fény.
Talán a Föld most vált alkalmassá arra, hogy az embereknek is közvetítse az egységtudatot – ami a mi legfőbb célunk – és feltételezhetően a kozmikus tervé is ez.


A Kilencedik Hullám 6. napján /2011. március 14. EB

Dr. Johann Calleman
www.calleman.com Az oldalon látható kép Josephine Wall alkotásaVissza a "A globális spirituális átalakulás" oldalra