Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja

2011. március

2010. november elejétől egy új, igen erős energia érezteti hatását. A tapasztalatok egyelőre csak azt mutatják, hogy ez az új energia még inkább felerősíti a hullámzást bennünk a nagyon nehéz és a boldog állapotok között.
Nemrégiben rátaláltam a maja naptár egyik nemzetközi szakértőjének, a svéd Dr. Carl Johan Calleman cikkére, ami pontosan erről az új energiáról szól. (A 2010. nov. 3-7. között elkezdődött szakaszról, amely a 2011. március 9-én induló új energia "előszele" volt, egy korábbi cikkében írt.) Mivel úgy érzem, sokat segíthet, és erőt adhat a – talán utolsó – nehéz időszakban, lefordítottam, s az alábbiakban közlöm. Aki ért angolul vagy németül, bővebben olvashat minderről a szerző www.calleman.com honlapján.
A maja naptár felépítése és működése nálunk kevésbé ismert, s nem éppen egyszerű. Ezért az alábbi cikkben lesznek idegen kifejezések, amit a szerző többnyire megmagyaráz, de szerencsére e kifejezések nélkül is pontosan érthető a lényeg. Csupán egy dolgot szeretnék hozzátenni: a cikkben többször előfordul az „alvilág” szó, amely messze nem azt jelenti, mint a mi szóhasználatunkban. Csekély, ide vonatkozó ismereteim alapján ez egy energetikai és időbeli alszakaszt jelent az adott fő időintervallumon belül. Minden ilyen „alvilágnak” megvan a maga minősége, energiaszintje és időtartama.
Dr. Carl Johan Calleman:

2011. március 9. : Az egységhullám kezdeteTavaly, 2010. július 17-18-án nagy tömeg gyűlt össze a Tudatosság Konvergenciára, hogy kinyilvánítsák szándékukat az egységtudat elérésére, mivel a kilencedik és legmagasabb maja-hullám az univerzumot a legmagasabb létezési fokra emeli. Ezen a rendezvényen fogalmaztuk meg szándékunkat az egységtudatba való felemelkedésre. Örömmel ünnepeltünk a legkülönfélébb módokon: a bali templomoktól a maya vénekig Guatemalában, az északi lappoktól a Kalahári sivatagban élő busmanokig. Először láttuk bolygónkat egy szent térnek, amelyet körülvesz a szent gyógyítókerék*.

Közeledünk az egységtudat e hullámának valódi kezdetéhez, ami 2011. március 9-én lesz. Ezt a hullámot univerzális alvilágnak is hívják. 13 uaxaclahunkin (18 napos) periódust tartalmaz, amelyek egy olyan folyamatot alkotnak, ami az univerzumot és az embert annak legmagasabb tudati állapotába** vezeti. E cikk célja, hogy háttérismeretet nyújtson ehhez a hullámhoz, és annak kezdetéhez, és javaslatot tegyen arra, hogy hogyan lehet a legjobban hasznosítani ezt az energiát. Ehhez össze kell ismét foglalnom a maja naptár kozmikus időtervének alapvető struktúráját.

Az elmúlt években sokan hallottak már a maja naptárról és annak állítólagos végső dátumáról. De sajnos nem sokan értették meg azt, amit a régi feliratok erről mondanak. Valóban van egy régi, ismert felirat, amely megemlíti a naptár utolsó dátumát, ez pedig a 6. Tortuguero*** emlékmű, amely leírja, hogy mi fog történni, amikor befejeződik a maja naptár. E régi feliratot a professzionális maja-szakértők jelenleg így fordítják: „Tanúi lenni Bolon Yokte Ku megnyilvánulásának, teljes ünnepi öltözetében.”Amit a maja naptár végével kapcsolatban valószínűleg sok helyen hallottak, mint pl. a pólusváltás, világvége, galaktikus összekapcsolódás, napfoltok, a galaxis középpontjából kiinduló sugárzás – ezek nincsenek benne a régi maja szövegekben.

Aminek nyilvánvalóan van alapja a maja iratokban, az a bolon, azaz a kilences szám. Első pillantásra talán rejtélyesen hangzik, és nehezen érthető a Tortuguero emlékmű feliratának megfejtése. Számos információ van ugyanis a Bolon Yokte Ku-ról, amely alapján megérthetjük e felirat értelmét.***

A megértés szempontjából döntő, hogy Bolon Yokte Ku, a Kilenc Alátámasztás, vagy a Kilenc Lépés, egy lény, aki „lezárja a periódust”. Más szóval Bolon Yokte Ku a kilenc fokú kozmikus piramis egyik neve. A tények széleskörű vizsgálata azt mutatja, hogy ez a piramis a kilenc fokozatú evolúció szimbóluma, amelyen az univerzum végigmegy, míg eléri a legmagasabb szintű tudatosságot.

A Bolon Yokte Ku, a kozmikus piramis evolúciójának minden fokozata 13 időszakasz sorozata révén fejlődik. Ezek a a legalsó lépcsőfokon álló Hablatun-tól (1,26 millliárd év) Uaxaclahunkin-ig, a kilencedik lépcső, 18 napjáig tartanak. Ez azt is jelenti, hogy minden egyes fokozat között a magasabb sík felé az idő gyorsulása és a frekvencia hússzorosára növekszik.

Ezek az energiák hamarosan, 2011. október 28-án fognak teljesen megnyilvánulni. Azt hiszem, hogy erről a lezáró megnyilvánulásról van szó, amire a régi felirat utal, amikor azt mondja, hogy tanúi leszünk annak, ahogyan Bolon Yokte Ku teljes ünnepi díszben megjelenik. A kilenc hullám gyümölcsei ekkor válnak teljes mértékben láthatóvá, mivel mindegyik hullám egyidőben zárul le. Ez akkor válik érthetőbbé, ha elfogadjuk hogy, a Föld régi népei, beleértve a majákat is, hajlamosak voltak a kozmikus erőket megszemélyesíteni, és „istenek”-nek nevezni, míg mi a modern világban csak kilenc energiahullámként írjuk le.

2011. március 9-től aktiválódik a Bolon Yokte Ku kilencedik és legmagasabb hulláma. Nekem úgy tűnik, hogy a kilencedik hullám 13x18=234 napja megkoronázza az univerzum evolúcióját, amelyet eddig az alsó nyolc hullám hajtott előre. Amit a tudat váltakozó polaritásáról a kilenc síkon keresztül tudunk, az az, hogy mindez az embert az egységtudat társ-teremtőjévé teszi.

Ez a kilencedik hullám célja. Itt álljunk meg, és gondolkodjunk el arról a pillanatról, ahol most vagyunk. Az élet, különösen az emberi élet, a 8. szintig jutott el a fejlődésben. Akik a valóságban is megmásztak már egy maja piramist, mint pl. a tikali Nagy Jaguárpiramist, valószínűleg tudják, milyen érzés az, amikor az ember a nyolcadik szinten van, közeledik a csúcshoz, és levegőt vesz az utolsó szakaszhoz. Most pontosan az élet kilencedik és legmagasabb szintjére készülünk fellépni. Erre a jelentős eseményre készültek elő sokan tavaly júliusban a Tudatosság Konvergencián, ahol kinyilvánították ez irányú szándékukat. Most ezt a szándékunkat követjük, és valóban meg is tesszük úgy, hogy az egységtudat társ-teremtőivé válunk. Most itt az idő, hogy további lépéseket tegyünk, és valóban megjelenítsük azt az egységtudatot, ami a rendezvény célja volt. A közvetlenül előttünk álló egységhullám jelentősége az, hogy együttműködünk a kozmikus terv beteljesülésével, Bolon Yokte Ku ünnepélyes megjelenésével. Ha eljön március 9., felhívást kapunk arra, hogy mi is hozzájáruljunk az egységtudat kialakulásához. Március 9. az egységhullám kezdetét jelenti.

Ezért 2011. nem egy szokványos év. Nagyon valószínű, hogy ez az utolsó lehetőségünk arra, hogy eleget tegyünk társ-teremtői szerepünknek a kozmikus tervben. Amikor elkezdődött a Gergely naptár szerinti év, az üzenetek tükrözték, hogy milyen távol vagyunk ezen időszak tartalmától. Egyrészt voltak olyan szokványos jókívánságok, mint pl. „Fantasztikus 2011-es évet kívánok neked!”, vagy „Mit akarsz teremteni magadnak 2011-re?” – mintha ez az év is olyan lenne, mint a többi. Ezek az üzenetek a személyiségnek szóltak és a lineráis időfelfogáson alapultak, amely az időt egymást követő éveknek látja.

Másrészt az újév kezdete körül „aflockalypszis” (flock = nyáj, tömeg) jellegű dolgok történtek. Nagyon sok hal, madár és más állat halt meg látható ok nélkül. Ez egyáltalán nem arra mutat, hogy az idő lineárisan folyik 2011-ben. Lehet, hogy az aflockalypszist frekvencia növekedés okozta, ami együtt jár a maja piramis 9 fokozatával, de ehhez járul még az is, hogy az ember felborította a bolygó ökológiai egyensúlyát. Ha ez így van, akkor az lenne a feladatunk, hogy alkalmazkodjunk az új frekvenciához. Ezért egyáltalán nem kellene semmit sem kérnünk magunknak 2011-re, vagy egóként bármit is elvárni 2011-től, hanem azt kellene elérnünk, hogy az egónk megkérdezze, hogyan szolgálhatná az isteni terv beteljesülését? A kilencedik tudathullám életmódunk teljes átalakulását követelné meg, hogy megnyilvánítsuk az egységtudatot, amely a kozmikus terv végső célja. Ha ez megtörténik, akkor ehhez különleges, kozmikus energiákra lehet szükség, hogy teljesüljön a kozmikus terv. Valójában a kilnecedik hullám a világ megmentésének hajnala lehet.

Ha mindegyik hullám hússzoros frekvencia-gyorsulással jár, akkor a 9. hullám/ univerzális alvilág 13x18=234 napig tart, és 2011. március 9-én kezdődik. Hét napig és a közte lévő éjszakákig tart, amelyek mindegyike egy uaxaclahunkin. A maja naptár nyelvén ez egy 18 napos periódust jelent. A 18 napos periódusokat fel lehet osztani kétszer 9 napra (ez két nappal kevesebb, mint a klasszikus „Az éjszaka Kilenc Ura” számítás – az uinal), mivel van egy emelkedő és egy csökkenő fázisuk. Így tisztábban látjuk a klasszikus maja naptárrendszer összefüggéseit. Ha a kilencedik hullámban egyedül arról van szó, hogy harmóniát teremtsünk mindabból, ami korábban kifejlődött, akkor az lenne a feladatunk, hogy azt kérjük az Isteni Vezetéstől, hogy ez sikerüljön nekünk. Ha globális harmóniát kérünk, akkor már nem azt kérjük, hogy az egónk vezessen bennünket. Ehelyett kezdettől fogva olyan kérdéseket kell feltennünk, mint pl. „Mit tehetek, hogy szolgáljam a kozmikus tervet?” vagy „Hogyan tudom támogatni az egyégtudat megnyilvánulását?”

Ha a kilencedik hullám napjai azok az idők, amelyek ezt az egységtudatot a legerősebben előhozzák, az Isteni spirituális Vezetéshez kell fordulnunk, méghozzá összehangolódva az univerzális alvilág ezen napjaival.

A kilencedik hullám itt annyiban köti össze az Alfát az Ómegával, hogy a történelem folyamán először az evolúció előterébe állítja a 9 napos számítási módot. Rendkívüli idők lesznek, és előfordulhat, hogy választanunk kell az igazság és a hagyomány között. Azért, mert ha a kilencedik hullámnak olyan ereje lesz, mint amit elvárhatunk az evolóció egy új alvilágától, akkor energetikailag erősebb lesz, mint a hagyományos, 13x30 napból álló tzolkin. Más szóval, a kilencedik sík egy 9 napos számítást hoz magával, amelynek az erőssége meghaladja a tzolkint, és jelentősebb lesz azok számára, akik arra törekszenek, hogy összekapcsolódjanak a kozmikus tervvel. A tzolkin úgy folytatódik tovább, mint egy alsóbb energiaáramlás.

Az univerzális alvilág ritmusa mégis egy 9 napos emelkedéssel, növekvő intenzitással kezdődik 2011. március 9-én, amit egy csökkenő intenzitás követ 18 (9+9) napig, majd egy újabb 18 (9+9) napos emelkedés kezdődik. Meg kell tanulnunk meglovagolni ezt a hullámot, hogy a végén feljussunk a piramis csúcsára, és megtapasztalhassuk, hogyan jelenik meg Bolon Yokte Ku teljes ünnepi díszbe öltözve.

Mindenkit felhívunk, hogy vegyen részt a kilencedik hullám beavatásában 2011. március 9-én. Mindenkit szívesen látunk, és a www.treeoflifecelebration.com weboldalon kommunikálhatnak egymással azok, akiknek egy a szándékuk. Azt hiszem, világos, hogy valami alapvetően újat javaslunk.

A 9 napos számítás, az az evolúciós frekvencia, ami korábban csak nagyon gyengén volt érzékelhető, most vezető ritmussá válik. És ha belegondolunk, valóban furcsa lenne, ha egy új világba vezető átalakulás csupán az évszadok óta használt naptárak lineáris folytatása lenne. A 2011. március 9-i beavatásra való felhívás csak arra szeretne utalni, hogy ez a kezdő dátuma annak a lehetőségnek, hogy együtt közelítsünk az egységhez. És arra is bátorítanánk mindenkit, hogy találja meg az egységtudat ünneplésének és transzformálásának számára legjobban megfelelő időpontot, pl. az első 18 napos periódus alatti hétvégéken, vagy a valódi egység szándékának megtartását 2011. március 9-én. Alapjában véve arról van szó, hogy ne szakadjon meg az a transzformációs folyamat, amit a 9. fokozat egységtudata hoz. Ez 2011. október 28-ig folytatódik, de még utána is.**** Nincs egyetlen helyes válasz arra, hogy az egységtudat transzformációja hogyan megy végbe a világon. Mindazok kezében, akiknek közös céljuk, hogy megnyilvánítsák az egységtudatot, vannak már eszközök, amelyeket használhatnak és továbbfejleszthetnek. Egy szándékkal kezdődik minden, és ha ez összhangban van a kozmikus terv céljával, akkor egyre gyümölcsözőbb lesz.

2011. március 9-én arra a szándékunkra fogunk emlékezni, hogy meg akarjuk teremteni az egységtudatot, amit 2010. július 17-18-án a Tudatosság Konvergencián megfogalmaztunk, amit sokan követtek olyanok is, akik most először fogalmazták ezt meg magukban. Ezúttal az lesz a feladatunk, hogy valóban megvalósítsuk az egységtudatot azáltal, hogy kollektív teremtő erőnket egy új területen alkalmazzuk. Legyetek jelen ezen az utolsó visszaszámoláson, bárhol is vagytok a kozmoszban!

www.calleman.com


Megjegyzések:

*Bővebben itt olvashatnak róla:
http://www.calleman.com/content/articles/Recreation_GlobalTreeOfLife.htm,
vagy hallgassák meg itt: http://wwwtalkshoe.com/talkshoe/web/audioPop.jsp?episodeld=375217&cmd=apop
lásd még: http://tetonrainbows.com

** A „tudat” szó mára divatos kifejezéssé vált. Még sincs konkrét definíciója. Véleményem szerint a tudatnak alapvető kapcsolata van az Élet Fájával. Amikor az Élet Fája megcseréli polaritását, változik a tudat szűrője is. Így, amikor az Élet Fája megváltoztatja polaritását, változás történik a tudatban, és ez viszi előre az emberi történelmet és az egész evolúciót. Ezért minden alvilág vagy hullám egy olyan tudatot hoz magával, amiben egy bizonyos polaritás dominál. És miközben haladunk felfelé a kozmikus piramison, a tudat is egyre emelkedettebb megnyilvánulási formákba fejlődik. Sokan, akik a „tudat” szót használják, nem tudnak a tudat evolúcója és a maja naptár közötti rendkívül fontos összefüggésről, ezért hajlamosak ezt a szót teljesen másként értelmezni. Sokan, akik a „tudat” szót használják, a valóságban egységtudatként értelmezik, ami azonban csak egy a lehetséges megnevezések közül.

*** http://www.calleman.com/content/articles/the_tortuguero%20_monument.htm **** A 2012. december 21-i végső dátumú 4 anhauval és a 2011. október 28-i végső dátumú 13 anhauval kapcsolatban hallgassa meg a Mark van Stone-nel készült interjút: http://www.youtube.com/watch?v=OSu-SWJILQUDr. Carl Johan Calleman négy könyvet írt arról, hogy a maja naptár szerint hogyan lehet értelmezni a kozmikus tervet.
„Mayahypotesen” (1994)
„Solving the Greatest Mysteries of Our Time: The Mayan Calendar”, 2001
„Der Mayakalender und die Transformation des Bewusstseins”, 2004
„The Purposeful Universe”, 2009
Ezen kívül részt vett különböző globális rendezvények kezdeményezésében, amelyek a maja naptár energiaszintjeihez kötődtek, mint pl. 2010. július 17-18-án megtartott Tudatosság Konvergencia.

Vissza a "A globális spirituális átalakulás" oldalra