Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja
Tudatos együttműködés a sorssal

7 részes tanfolyam


Az egyik legfontosabb feladatunk az életben, hogy a lehető legjobban éljük meg mostani inkarnációnkat. Ha ez sikerül, nemcsak szellemileg jutunk előre, hanem már itt, a földi életben is érezhetjük, hogy életünk, sorsunk könnyebbé válik. Erre számos szellemi tanítás létezik, amelyeket megismerünk a tanfolyam során, kiegészítve a tanítások hétköznapi alkalmazását segítő gyakorlatokkal. Az elmélethez tehát minden alkalommal önismeretet segítő, szellemi felismeréseket adó gyakorlatokat is tanulunk.
Ezzel a tanfolyammal olyan ismeretekre és készségekre tesznek szert a résztvevők, amelyeket egész életük során tudnak használni.
A tanfolyamra havi egy alkalommal kerül sor.

A tanfolyam tematikája:

1. A sors
Elmélet: A földi inkarnációk célja – Hogyan jön létre az élettervünk? – Hogyan tudhatjuk meg, mi a z élettervünk? – Mi a sors? - A sorsunkkal való együttműködés aranyszabályai (mi az amin lehet változtatni, mi az, amit el kell fogadni) – Honnan ismerjük fel, hogy a sorsunkat éljük-e? - Mit tehetünk, ha valamit „megtagad” tőlünk a sors? – Mit tehetünk a karmánkkal? – Hogyan emelkedhetünk a karma „fölé”?

Gyakorlat: Az életfonal megismerése - A helyes célkitűzés művészete


2. Kapcsolat a szellemi vezetővel
Sorsunk helyes megéléséhez elengedhetetlen az égi vezetéssel való együttműködés. Ennek egyik leghatékonyabb módja a szellemi vezetőnkkel való szoros kapcsolat. Ezen a napon a vele való összekapcsolódást tanuljuk meg.
Elmélet: Ki a szellemi vezető? - Melyek a vele való kapcsolat alapkövetelményei? - Hogyan üzen nekünk? - Hogyan tudjuk az ő üzenetét megkülönböztetni elménk üzeneteitől?

Gyakorlat: Több gyakorlatot is végzünk ezen a napon, amelyek segítenek megismerni saját finom érzékelési módunkat, végül pedig összekapcsolódunk szellemi vezetőnkkel és értelmezzük az üzenetét.


3. Hiedelemrendszerünk
Hit- és hiedelemrendszerünk nemcsak jelenlegi földi életünket határozza meg alapvetően, hanem sok esetben több inkarnációnk irányát is. A hit- és hiedelemrendszerünk tudatunk olyan mélységeiben/magasságaiban van, ahol a földi valóságunk megteremtése kiindul. Olyan korban élünk, ahol lehetőséget kaptunk megismerni és átalakítani tudatunk ezen részét, amihez „szokványos” földi keretek között akár több élet is szükséges. Ezt a kegyelmi ajándékot ismerjük meg ezen a napon és végzünk hozzá kapcsolódó gyakorlatokat.

Elmélet: Az ember tudati felépítése, s ezen belül a hit- és hiedelemrendszer helye – Mi a hit és mi a hiedelem? – A hit és a hiedelem óriási spirituális ereje – Az abszolút valóság - Az ego és a felettes én megkülönböztetése, mint a hiedelemrendszerrel való munka alapfeltétele

Gyakorlat: Hogyan ismerhetjük fel korlátozó hiedelmeinket? – Mi módon változtathatjuk meg valóban őket? (Itt nem pozitív gondolkodásról, vagy a tudattalanba egóból besulykolt mondatokról lesz szó, hanem a lelkünk valódi tartalmával való együttműködésről.)


4. Tudatos teremtés szellemi célokra
A ma közismert „tudatos teremtés” szellemi erőket használ anyagi célok elérésére, amit egyetlen megszabadulási út sem támogat, többek között azért sem, mert könnyen eltéríti az embert eredeti sorsától. Az elméleti részben tisztázzuk, hogy hogyan hozza létre az ember saját valóságát, és azt is, hogy a szellemi erőket hogyan kell szellemi célokra használni.

Elmélet: A szellemi ember teremtő képessége – A mai ember lefokozott teremtőerejének működése – Mi a következménye, ha a szellemi erőket anyagi célok megvalósítására használunk? – A szegénység és a gazdagság kérdése szellemi szempontból - Ha a szellemi erőket szellemi célokra használjuk, „mellékesen” megjavul az egész életünk.

Gyakorlat: Céljaink körültekintő megvalósítása – A szellemi célok kitűzése és megvalósítása


5. Az egészség spirituális szempontból
Ezen a napon nem a szokványos „ezoterikus” módon (pl. ha fáj a térded, akkor nem vagy alázatos) közelítünk az egészség kérdéséhez. Először tisztázzuk, hogy milyen sorshoz kb. milyen egészség adatik az embernek, másodszor pedig kitűnő gyakorlatokkal megvizsgáljuk, hogy valójában mit is hiszünk a saját egészségünkről (hiszen ez fogja megteremteni a földi valóságot). Végül pedig olyan tudati gyakorlatokat tanulunk, amelyek nagy segítséget adnak egészségünk megőrzéséhez és adott esetben visszanyeréséhez is.

Elmélet: Az egészség az ember alapvető tulajdonsága – Miért beteg mai ember? - A betegségek szellemi (nem lelki!) oka – A karmikus betegségek – Mi a szellemi hiba a ma elterjedt betegségértelmezésekben? – Amiikor a betegség nem karmikus - A beteg állapottól való mentesülés szellemi alaptörvénye

Gyakorlat: Az egészséggel kapcsolatos hiedelmeink feltárása – Az időskori egészségünkkel kapcsolatos hiedelmeink megismerése és megváltoztatási lehetősége – A gyógyulás kulcsai


6. Az emberi kapcsolatok, mint a sorsunk részei
Elmélet: Sorsunk beleágyazódása mások sorsába (karmikus és nem karmikus esetek) – Hogyan tette az ember terhessé és fájdalmassá emberi kapcsolatait? – Honnan ismerjük fel, hogy kivel van karmánk? (Beleértve a gyakori tévedési lehetőségeket is.) – Az emberi kapcsolatok megjavításának szellemi szabályai

Gyakorlat:Ezen a napon több olyan gyakorlatot is tanulunk, amellyel egyrészt javítjuk emberi kapcsolatainkat, másrészt megtanuljuk magasabb szempontból nézni, és a szellemi célokat, összefüggéseket észrevenni (ami már önmagában is gyógyító).


7. Életünk gyógyítása
Szellemi szempontból elsődleges fontosságú, hogy életünk eseményeit már itt a Földön egyrészt szellemi szemmel nézzük, másrészt a szellemi látásmód szerint dolgozzuk fel. Aki ezt elmulasztja, annak óriási terhet kell a nyakába vennie, amikor átlép a másik világba, ahol jószerivel nincs módja azon, hogy változtasson állapotán. Ha viszont legalább nagyjából fel tudjuk már itt, a földi lét során dolgozni életeseményeinket, akkor ez óriási lendít földi és szellemi életünkön is.

Elmélet: Életeseményeink spirituális szemlélete – A traumák feldolgozási lehetőségei – Helytelen cselekedeteink megváltoztatási lehetőségei – Jelenlegi életünk kihatásai a következő inkarnációkra

Gyakorlat: Fájdalmas események feldolgozása – A traumákhoz, helytelen cselekedetekhez vezető okok és hiedelmek feltárása és megváltoztatási lehetőségük – Az életesemények szellemi szemlélete – Szellemi tanácsadás magunknakA tanfolyam ára: 15.000 Ft/alkalomJelentkezés:

a sophia@luna.hu e-mail címen

Vissza a "Tanfolyamok" oldalra