Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja
A belső biztonság megteremtése
A szellemi úton az egyik legfontosabb megvalósítandó feladat a belső stabilitás, amely azt jelenti, hogy bármi is történjen a külvilágban, a szellemi ember megmarad középpontjában, s nem esik kétségbe, hanem gyorsan visszatalál nyugalmi állapotába, s onnan oldja meg a helyzet adta feladatokat.
Ezt a belső stabilitást nem könnyű elérni, s ha az ember élete nagyjából a szokott mederben folyik, nem is tűnik fontosnak. Korunk viszonyai, s különösen az elmúlt év eseményei erőteljesen megmutatták, hogy a külső körülmények bármikor megváltozhatnak. Ha tehát ezekre építjük a biztonságunkat, akkor egyik pillanatról a másikra elveszíthetjük.
A belső biztonság azonban nem függ a külső eseményektől, így akkor is megmarad, ha odakint csapkodnak az élet hullámai. A szellemi ember erre a biztonságra törekszik, hiszen ez származik az örökkévalóságból, és ennek segítségével oldhatja meg a hétköznapi élet problémáit. A spirituális tanítások útmutatást adnak e biztonság és stabilitás eléréséhez.

Ez a kurzus ismereteket és módszereket nyújt a belső biztonság megvalósításához. Részletesen megismerkedünk az egyes biztonságigények fogalmával, tartalmával, és nagy hangsúlyt kap a velük kapcsolatos hiányok és félelmek feloldási lehetősége. Minden biztonság típust megközelítek földi és spirituális szemszögből is, különös tekintettel a jelen kor adta problémákra.
A foglalkozások nemcsak a földi problémák megoldásában, hanem az egész ember lelki-szellemi szintjének emelésében és a magasabb szellemi célok elérésében is nagy segítséget tudnak nyújtani.


A foglalkozások részletes tematikája:

1. foglalkozás: A testi biztonság I. - Létfenntartás
Áttekintjük a biztonság érzet fogalmát - Megismerkedünk a 12 archetípus biztonságigényével - Megismerjük a hiedelemrendszerek létrejöttét és hatásait - Egyéni gyakorlatok segítségével feltárjuk anyagi biztonságunk kritériumait - Megvizsgáljuk biztonságérzetünkhöz kapcsolódó hiedelmeinket - Célirányos gyakorlat segítségével megkeressük saját megoldásainkat
Szellemi tanítás: A gondviselés - A létfenntartást biztosító szellemi út


2. foglalkozás: A testi biztonság II. - Az egészség és az időskor
Egyéni gyakorlatok segítségével feltárjuk az egészséggel és az időskorral kapcsolatos biztonság igényünket és hiedelmeinket - A gátló hiedelmeket átalakítjuk - Bemutatok egy olyan módszert, amelyet jól használhatunk mind testi mind lelki problémák esetén.
Szellemi tanítás: A test és a lélek megtisztulásának és meggyógyulásának szellemi útja.


3. foglalkozás: Az érzelmi biztonság
Ismertetem az érzelmi biztonság fogalmát és kihatásait - Gyakorlatokkal felfedezzük, hogy számunkra miben áll az érzelmi biztonság - Felmérjük hiányainkat és erőforrásainkat - Megbeszéljük a lehetséges megoldásokat - Megismerjük a kiszolgáltatottság, a fenyegetettség, a tehetetlenség hatását érzelmi biztonságunkra - Gyakorlatok segítségével tudatosítjuk magunkban az ezekhez való hozzáállásunkat és megbeszéljük, milyen megoldások jöhetnek számításba ilyen helyzetekben
Az érzelmi biztonsághoz tartozik az elismerés és a megbecsülés iránti igény is - Felmérjük ezen szükségleteinket és és megbeszéljük ezek kapcsolatát az egoval.
Meditációt végzünk az érzelmi biztonság eléréséhez és megerősítéséhez


4. foglalkozás: A mentális biztonság
Megismerkedünk az alsó és a felső mentális tudat biztonságigényeivel - Megbeszéljük a mai kor hatását mentális biztonságunkra - Egyéni gyakorlatokkal tudatosítjuk mentális biztonságunk feltételeit - Áttekintjük a megoldási utakat - Megismerkedünk a szociális és társadalmi biztonság fogalmával és felmérjük ezekkel kapcsolatos szükségleteinket és gátló hiedelmeinket
Szellemi tanítás: A közgondolkodás hatása az egyéni tudatra


5. foglalkozás: A spirituális biztonság és a belső béke
Bemutatom a spirituális szint hatását a lét alsóbb szintjeire - Megbeszéljük a spirituális rokonság és hovátartozás fogalmait - Ismertetem a spirituális biztonság alappilléreit és a belső béke spirituális jelentését - Megismerkedünk a alsó- és a felsőrendű én közötti kapcsolat jelentőségével - Végigvesszük, hogy miként tudunk minél többször a felsőbbrendű énünkben tartózkodni - Elmondom, milyen szellemi út kedvez leginkább a belső biztonság szellemi elérésének - Ismertetem a leghatékonyabb gyakorlatokat ezzel kapcsolatban
Szellemi tanítás: A karmikus következményektő való mentesülés szellemi útja


A foglalkozásokon személyesen és - amíg a vírushelyzet indokolja - online is részt lehet venni. Mivel a foglalkozások nemcsak puszta tárgyi tudás átadásáról szólnak, hanem a rezgéseink emeléséről is egy megfelelően előkészített térben, valamint elősegítik a bizalmi légkör és jó közösség kialakulását, ezért a vírushelyzet rendeződésével a személyes részvételt preferálom.

Havonta egy foglalkozás kerül megtartásra közösen megbeszélt időpontban.


A tanfolyamhoz egy könyvet adok ajándékba.

A tanfolyam ára: 16.000 Ft/alkalom
A tanfolyami díjat mindig alkalmanként, az adott napon kell fizetni.Jelentkezés:

a sophia@luna.hu e-mail címen

Vissza a "Tanfolyamok" oldalra