Spirituella lärorna - Judit Szabó's hemsida
För att svara på ofta uppkomna frågor citerar jag ur min bok, Upplysningens väg:


Fråga: På vilket sätt kommer separationen av lagren att gå tillväga? Var och hur kommer de över och undre astrala lagrens invånare att leva?

Lagrens avskiljning och fjärmande är en viktig process som pågår för fullt, och befinner sig på sista stadiet. Det blir synbart när de helt har avlägsnat sig från varandra. I er värld kan vi jämföra detta med ett blixtlås. När blixtlåsets två sidor helt har slutat haka i varandra, då blir förändringen stor och kännbar.
Hur världens invånare kommer att leva? De som valde det lägre astrala skiktet eller de under, kommer att leva som de gamla tidernas fängelsekunder. Packade i ett litet, mörkt, fyrkantigt rum där det endast finns ett litet fönster i mörkret.
Läget på andra sidan blixtlåset är annorlunda. Där finns två grundlagar: glädjen och kärleken. Allt kan bli förverkligat med dessa två principer som grund.
Det kommer att finnas de som stannar på det övre astrala lagret. Det kommer att finnas de som väljer att vila mycket, och de som kommer att njuta av skapandet. Och det kommer att finnas de som ser Gud och glädjen i trädens varje löv och inte glömmer var de är på väg – deras är himmelriket.Fråga: Var kommer de två skiktens invånare kroppsligt att leva efter separationsprocessens slut?Kommer de att se eller känna av varandra?

Ett tag, ja. Efter separationen blir det ganska länge som om ni såg varandra på avstånd. Det blir som om ni flyttade till ett annat land. För dem blir det som om ni åkte iväg.
Var varelserna kommer att befinna sig kroppsligt? De som väljer den undre dimensionen kommer att vara i den täta materian, i ett sådant läge på Jorden där materian är tätare än ni känner den nu. De kommer att befinna sig i resonans med det tillståndet på Jorden.
De varelser som med resonans på ett högre lager kommer att förlora 50% av sin fysiska kropps densitet. De förvandlas inte till ljus, men deras kroppar blir inte längre lika tjocka. De kommer att leva i en värld på jorden som motsvarar deras kroppar och själar, där de hamnar i enlighet med sin resonans.
Jorden har flera olika former: intensiv resonans med tjockare form, finare resonans med finare form, och till och med former med ännu finare resonans där riktigt klara, höga vibrationer nås.
Ni ska tänka er detta som en Matroschka docka. De med intensivare resonans slår igenom de lägre lagren. De som befinner sig på ett höger skikt känner till de lägre men störs inte av dem.
De lågt vibrerande är endast medvetna om existensen av sin egen värld. De ser inte de andra lagren. De med mer intensiv resonans kan sänka sina vibrationer om de vill kommunicera med varelserna på en lägre nivå. De kan göra detta efter behag.
Det blir inte många möten dem emellan, därför att det inte kommer att finnas behov till det. I början kommer de höjda varelserna att vilja se sina nära som de inte träffat på länge. Senare kommer båda lagren att ställa in sig på sin egen resonansnivå och det kommer inte att finnas behov av att träffas.
De två dimensionerna kommer att leva sida vid sida, parallellt med varandra.Fråga: Gäller upphöjningen bara de som nu lever i fysiska kroppar, eller även de som väntar i andra sfärer?

När Kristus kommer, och Jorden genomsyras av Hans närvaro kommer det även att påverka dem som befinner sig i sfärer runt Jorden. De som kan leva i hans närvaro kommer att få stanna, de som inte kan det får påbörja sin långa vandring på utvecklingens väg.Fråga: Vad händer med dem som inte är medvetna om det som händer på Jorden just nu?

”Alla människor har en personlig plan om hur de vill utveckla sina medvetanden. Och inte alla människor fastnar i den tredje dimensionen, som aldrig ens har hört talas om spiritualism!
Samtidigt så garanterar inte en spirituell inställning upphöjdhet! Det finns många lättrogna människor med negativa tankesätt i de esoteriska kretsarna. För att framgångsrikt kunna höja sig behöver man söka sanningen, vara ärlig, rak, öppen och ska tillsammans med andra vilja skapa något gott!
Det finns de som går igenom denna förvandling i frid, kärlek, inom familjen. De upplever miraklet som är födelsen av deras barn, och bevakar hur hon öppnar sig. Samtidigt går de igenom en betydande inre förvandling, ändrar sin livsstil, förändrar sina övertygelser – och gör allt detta helt automatiskt.
Andra människor är intresserade av mental träning och positivt tänkande, och ännu andra av sina egna själar. Medvetandets utvecklingssätt kan vara väldigt varierande!
Ni har valt den spirituella vägen, och ibland tror ni att det är den enda. Men denna väg är bara en av många.”Fråga: Hur blir ödet för de barn som till synes har mindre chans att kontrollera sina tankar och känslor, och kanske av den anledningen är oförmögna att visa på en tillräcklig utveckling?

Enligt vårt synsätt föds barn på en viss själslig nivå. De börjar inte på noll utan tar med sig en viss andlig och medvetandenivå. De som har det skrivet i sitt öde lyfter sig. Men det kommer att finnas barn som kom hit därför att de tycker om den materiella världen. Nu kan de få stanna i den länge. Gud ger dem denna möjlighet.Fråga: Kan det förekomma att modern skiljs från barnet vid separationen?

Alla barn som kommer in i den jordliga världen tar med sig ett resonansvärde som bestämmer vart barnet kommer att ta vägen, vilken riktning dess utveckling kommer att ta. De som kommer med en intensiv resonans kopplas till det täta skiktet. De själar, vars dimensionsförändring inträffar under barndomen behöver inte arbeta, de blir automatiskt kopplade till rätt resonansnivå.
Det är sällsynt att resonansskillnaden mellan mor och barn är avsevärd. Förhöjda, rena själar med hög resonans attraherar liknande, själar med låg resonans attraherar liknande.
För hur skulle en lågt vibrerande själ knyta sig mot en med hög resonans? Av den anledningen är moderns och barnets resonansnivåer väldigt lika, och därför hamnar de med få undantag också på samma skikt.Fråga: Har du några fler goda råd, budskap, som vi människor bör veta nu, så att vi kan utvecklas andligt och ta steget över till den upphöjda världen?

Ha öppna hjärtan, låt rena tankar och känslor fylla er, och tjäna gemenskapen. Var uppmärksam på budskap som Kristus/anden som bor i er vill förmedla till er, deras vägledning, och följ dem! Oroa er inte, övergången blir fridfull och ljus – både externt och internt.
Fokusera på er vilja att utvecklas även om ni snubblar i kaoset i vardagen. Börja om. Regelbundenhet/organisation – Städa upp i era vardagar så att er energi inte slukas av de slitande krafterna. Ha dagrutiner, dela upp er tid och energi så att tiden inte rinner emellan era fingrar.

Tillbaka till "2012 - Den globala spirituella förvandlingen"


INNEHÅLL
Ingångssida Den spirituella världssynens grunder Lärjungens väg
Hälsning 2012 – Den globala spirituella förvandlingen Mina böcker
Kurser, föreläsningar