Spirituella lärorna - Judit Szabó's hemsidaJag har delat med mig av mina kunskaper och erfarenheter till intresserade i mer än 15 år genom föreläsningar och kurser i följande ämneskretsar:


2012 – Den globala spirituella förvandlingen

I nära 10 år har jag hållit föredrag om den stora förvandlingen som berör vår planet och hela mänskligheten. Jag har hittills skrivit fem böcker om ämnet, men förloppet blir alltmer spännande, och allt fler människor känner av det, även såna som tills nu hade tvivlat.
Med hänsyn till det stora intresset håller jag även föreläsningsliknande heldagskurser om ämnet. På kurserna visar jag förvandlingsprocessen ur varje för mig känd aspekt. Jag talar om växlingen av Jordens existens, datumet 2012 i mayakalendern, om kristna profetior, Béla Hamvas varning om ämnet, den sällsynta astronomiska händelsen ”det stora ögonblicket”, dimensionernas natur, den fysiska kroppens förvandling och om ”portarnas” stängning.


Att leva i hjärtchakrat

Målet med denna endagsföreläsningsliknande kurs är att lära känna sambanden mellan medvetande- och de själsliga nivåerna av den spirituella förvandlingen 2012 och hjärtchakrat, och för att få veta vad vi måste göra för att (också) våra hjärtan ska vara klara inför dimensionsskiftningen.
Under kursens första del berättar jag kortfattat om sambanden mellan den globala andliga förvandlingen och hjärtchakrats upplåsning andligt, själsligt och kroppsligt. Därefter visar jag i detalj hjärtchakrats ”värld”, dvs den dimension, det medvetandelagret där varelserna som existerar i hjärtchakrat finns.
(Detta ska givetvis tolkas med själslig, medvetande innebörd, dvs medvetandetillstånd) Under kursens avslutande del har vi en diskussion om vilka själsliga laster vi bör befrias ifrån, vilka egenskaper vi måste utveckla i oss själva så att våra hjärtchakran kan bli rena, och så att de verkligen kan operera på en högre, renare och lyckligare nivå.


Kontakt med den andliga vägvisaren

Målet med denna endagskurs är att lära sig kommunicera med sin inre vägvisare och mästare.
I början av sessionen går vi igenom teorin: vem är den andliga ledaren, vilka spirituella lagar gäller för att ta kontakt med honom, hur ska man formulera sina frågor, hur ska man förbereda sig inför mötet med honom. Teoridelen följs av meditation för att komma i stämning och som hjälper till att avgöra vilken av våra inre sinneskanaler som är den starkaste – eftersom det antagligen är genom den vi kommer att få motta svaren.
Därefter lär vi oss stegvis om mötet med den andliga ledaren och hur vi ska kunna känna av även dem av hans uppenbarelser med svagast signaler.
Under dagens återstående del får vi ställa konkreta frågor till våra inre vägvisare och vi lär oss att utvärdera svaren. Vi diskuterar vad man ska göra om man känner att man inte fick något svar tillbaka, eller om det är vårt ego som svarar istället för mästaren. De praktiska övningarna som vi lär oss på kursen är det rekommenderat att man tränar på hemma för att utveckla nivån på den andliga kontakten.


Chakrans roll i den spirituella utvecklingen

Denna kurs har jag hållit längst, i mer än tio år. Jag tycker om den också därför att den erbjuder en möjlighet att tala om livets alla viktiga områden detaljerat ur den spirituella aspekten, och därför känner jag att jag kan ge deltagarna rätt grunder att stå på. Jag presenterar chakran enligt det västerländska synsättet, utan sanskrit uttryck, med andligheten i behåll.
Kursen består av 7 delar, med en dags verksamhet varje månad. Vi talar endast om ett chakra per tillfälle, där jag först bekantar deltagarna med livsområden relaterade till chakrat, samt kroppsliga, själsliga och andliga aspekter, uppkomna problem och möjliga lösningar.

Under kursen diskuterar vi bland annat följande ämnen:

Rotchakrat
Förhållande till jorden - våra kroppars medvetenhet - arbetet och existensen - hälsa, sjukdom - djupet av det omedvetna – anden i materian

Det sakrala chakrat
Erkännandet av de djupaste instinkter och känslor, deras upplevelser och uttrycksformer - familjen, moderskap, barn – den andliga grunden för en relation - den kreativa energin uttryckt i skapandet - processerna för död och återfödelse - om makt och utsatthet - vattenelementet

Solarplexus chakra
Eldelementet – den astrala världen - egot – maktens drama - den klassiska scenen av kamp mellan motsatserna som ett viktigt steg i utvecklingen – den friska viljan - betydelsen av att göra skillnad - clairsentience - konsekvenserna av undertryckandet av känslor – steg i utvecklingen som man inte kan kringgå

Hjärtchakrat
Möjligheterna till läkningen av själsliga sår - förlåtelse - försoning - nåd – tillstånd som kan stänga hjärtchakrat - resan mot enhet – kontakt med den inre vägvisaren

Halschakrat
Luftelementet - kommunikation med oss själva och med andra - förhållandet mellan intellekt och känsla – det inre lyssnandet

Pannchakrat
Intuitionen - drömmarna - de inre bilderna – illusionerna - fantasin - den inre visdomen – den inre visionen

Kronchakrat
Skapandet av enhet i våra liv – ödet och upptäckandet av livsuppgifter – samarbete med den gudomliga ledningen


 

Kontakt:
e-mail: sophia@luna.hu


INNEHÅLL
Ingångssida Den spirituella världssynens grunder Lärjungens väg
Hälsning 2012 – Den globala spirituella förvandlingen Mina böcker
Kurser, föreläsningar