Spirituella lärorna - Judit Szabó's hemsida


2012 – Den globala spirituella förvandlingen

Det här är kanske temat som den senaste tiden har sysselsatt de spirituellt intresserade människorna mest. Jag har ägnat tid åt den här fantastiska förvandlingsprocessen varje dag i mer än tio år, och har givit ut sju böcker om den – därför känner jag mig lite grann i en svår sits när jag försöker sammanfatta det viktigaste på några få sidor.

Den här förvandlingsprocessen började på det spirituella planet, så det påverkar hela våra liv, alla våra kroppar och med dem alla våra celler. Detta ämne kan därför kanske aldrig bli uttömt. Jag kommer givetvis även under följande rader att beskriva processens andliga-själsliga sida, som också reflekteras på det fysiska lagret. Om vi kan förstå vad det är som händer på de andliga lagren så kan vi även förstå varför vissa händelser inträffar i den fysiska världen.

Eftersom vi går igenom en process som sällan sker på Jorden, och enligt min vetskap så finns det inga skriftliga kvarlevor som berättar vad människan bör göra vid sådana här tillfällen, så är det jag förmedlar här min egen syn och mina egna åsikter och inte säkra förklaringar och prognoser.
Det finns två saker som ingen vet svaret på: det första, exakt när och det andra, exakt vad. Det finns så klart många gissningar ute, understödda av ”bevis”.

Jag kan inte heller svara på dessa två frågor, och jag anser dem inte som viktigast, utan det är utvecklingen av en ny, andlig standard inom oss. För vi får inte glömma en sak: enligt de spirituella lagarna så är det så att oavsett vad det är som händer med oss, kommer vårt nya tillstånd att formas av våra inre andliga-själsliga kvalitéer. Så vi måste framförallt anstränga oss för att lyfta oss andligt, berika oss själsligt och växa mänskligt. Den nya världen föds först inom oss, i våra själar, och bara därefter blir den uppenbar i den yttre världen.Kort presentation av den kollektiva spirituella förvandlingen

Enligt meddelanden inkomna via medium – som började öka under början av 1990-talet – genomgår Jorden och alla hennes invånare en kraftfull förvandlingsprocess. För att formulera mer exakt: blir erbjuden möjligheten till en väldigt viktig och intensiv spirituell utveckling. Denna process är i grunden andlig, men sträcker sig givetvis även över det själsliga och fysiska lagret. Målet med förvandlingen är att planeten och dess invånare ska höja sig upp ur den polariserat medvetna, tungt materiella existensen till det relativt enhetligare medvetna, halvmateriella läget. En sådan enorm förändring som påverkar hela Jorden inträffar oerhört sällan. Dessutom sker allt detta under väldigt kort tid, mindre än en mänsklig generation. Så detta kräver en väldigt intensiv förvandling från alla individer som finns här på Jorden och vill ansluta sig till upplyftningens process. Omvandlingen expanderar medvetandet, samtidigt som det avlägsnar allt från själen som skulle kunna dra ner det till lägre existenslager. Den fysiska kroppen blir skörare, eterlig, dvs förlorar sin densitet.

Denna metvetandehöjning, själsliga och kroppsliga omvandling, kallar vi helt enkelt för upplyftning, och den är också särskild därför att människan har även tidigare haft möjlighet till andlig upplyftning, men oftast bara individuellt, inte kollektivt. För det andra så inträffar det väldigt sällan att själva Jorden hamnar på en högre medvetandenivå (eftersom hon är ett medvetet väsen). För det tredje så har människan hittills – efter en andlig höjning – kommit in i en värld med högre medvetandenivå genom att hon först varit tvungen att befria sig från sin grova fysiska kropp, med andra ord måste dö. Alla tecken pekar på att vi genom den nuvarande processen kan lyfta oss och behålla våra kroppar, som dock måste gå igenom den ovan nämnda förfiningsprocessen för att kunna anpassa sig till Jordens nya existenstillstånd – det halvmateriella.

Upplyftningens process betyder ur ett andligt perspektiv i stora drag att de polariserade mänskliga medvetandena som befinner sig på det andra eller tredje chakrat måste höja sig till minst det fjärde chakrats nivå. Enligt meddelandena så kommer Jorden att höja sig till det fjärde chakrats medvetandenivå. Detta är ett utomordentligt stort andligt steg, som vi får mycket hjälp med, men inte ens då blir det lätt. Gåvan dock som väntar oss i vårt nya tillstånd är enorm ur andlig synpunkt: om vi lyckas så behöver vi inte längre inkarneras i materiella kroppar, eftersom jordslig förkroppning inte är obligatorisk från det fjärde chakrats medvetandetillstånd. Inkarnationen och utvecklingen fortsätter såklart – detta är ju fortfarande långt ifrån upplysningens tillstånd – men det är ojämförbart mycket lättare och kärleksfullt än i den tredimensionella, tungt materiella världen!

Eftersom förvandlingar av den här sorten sällan sker för mänskligheten så talar inte traditionen om för oss vad som brukar hända, och vad människan skulle behöva göra för att andligt kunna ta klivet framåt i detta undantagstillstånd. Vi kan bara förlita oss på nutida meddelanden från medium och på gamla profetior förutom våra egna erfarenheter och föraningar. Dessa kan dock oftast bara visa oss processens allmänna del, de ägnar sig inte åt den individuella vägen. Så förvandlingens praktiska del får vi brottas med själva. Men som vi kommer att få se är detta också en del av ”provet”.

Vi måste också ägna lite tid åt datumet 2012. Varför talar vi konkret om 2012?

Den 21:a december 2012 är det sista datumet, efter den dagen slutar kalendern. Vi har inte fått någon ingående förklaring eller motivering, så uppfattningen som råder är att Jorden efter detta datum inte kommer att finnas, eller att det inte kommer att finnas tid. Men vi hoppas att Jorden kommer att vara här och att en ny era tar sin början.

På grund av detta har 2012 blivit symbolen för den kraftfulla andliga-själsliga-fysiska förvandlingen som många böcker handlar om. Det finns väl andliga meddelanden som kan betraktas som äkta, som på ett konkret sätt skriver om detta datum, men när meddelanden skickas via medium – av tekniska skäl – så är det ytterst sällan möjligt att ange tidpunkt.

Dessutom är de andliga lärarna som förmedlar viktiga meddelanden till oss i ett sådant medvetandetillstånd att de står över tidens och rymdens värld. Därför kan de inte berätta årtalen för oss, utan bara på sin höjd skildra händelsen tillsammans med andra förväntade händelser. Det här får vi acceptera och pga detta får vi tvivla på de bergsäkert angivna tidpunkterna.

För att återvända till tidpunkten 2012: enligt de budskap från medium som jag anser vara äkta (inte minst Evangeliet) så kan vi inte veta någon exakt tidpunkt. Detta har en väldigt lättförståelig spirituell aspekt: som vi snart ska få se så är en av förvandlingsprocessens centrala frågor egots avveckling och acceptansen av det Gudomliga Jaget. När något ska hända, och vad det är, är det alltid egot som vill veta. Men låt oss tänka efter: om vi med säkerhet visste att den stora förvandlingen sker den 1:a januari 2012, så skulle vi pga vår mänskliga natur kanske luta oss bakåt i fåtöljen och säga: ”Åh, då har jag ju massor med tid på mig! Jag kan börja meditera lite några månader före.” Detta skulle säkerligen inte hjälpa oss följa det Gudomliga Jaget.

Så även om vår informationshunger förblir omättad så får vi acceptera att förvandlingens slut är nära nu, och att vi i våra hjärtan kommer att känna när slutdatumet kommer.

Det finns en jämförelse, ett exempel, som på ett utmärkt bra sätt beskriver processen vi går igenom.
Jag citerar med glädje:

”Föreställ dig ett klotformat, stämplat akvarium som ligger inuti ett annat, större akvarium. Fiskarna i det stora akvariet kan se in i klotet, men de inuti kan inte se ut. Glasklotet är deras enda realitet. Det stora akvariet är fyllt med salt vatten och bebos av vackra vattenväxter, kräftor och fiskar. I det stämplade klotet är det dock sött vatten, och guldfiskar lever i det.
Plötsligt tar ett förlopp sin början, och glasklotet blir tunnare och tunnare. Lite saltvatten läcker över, och guldfiskarna måste snabbt utvecklas för att anpassa sig till denna förändring. Eftersom glaset blir alltmer tunt, så kan guldfiskarna då och då för ett ögonblick se varelserna som lever i det stora akvariet. Några guldfiskar ser de andra fiskarna som fiender och försöker tappert skydda sitt klot från den hotande invasionen. De ser vattenplantorna som onda, och beskyller de andra guldfiskarna för att ha blivit påverkade av växterna. Dessa guldfiskar döljer sin rädsla, men ändå projicerar de den på sin omgivning. Andra guldfiskar tror att fiskarna som lever i det stora akvariet sedan lång tid tillbaka har glasklotet under uppsikt. De ser sig själva och de andra guldfiskarna som utsatta offer. De tror att varelserna på glasets andra sida håller dem fångna så att de någon gång kan äta upp dem. Och eftersom glasets väggar blir tunnare och tunnare blir de räddare för varje dag som går. Några guldfiskar ser fiskarna på andra sidan som allvetande, gudomliga varelser. Genom detta avsäger de sin egen auktoritet, och pendlar än hit, än dit mellan de känslomässiga extremiteterna. De ser sig ibland som utvalda, och andra gånger som värdelösa. De försöker tolka sina ”mästares” dolda budskap, och beter sig och tror enligt dessa. De simmar hit och dit inuti klotet, rör upp många luftbubblor, men de kan aldrig åstadkomma någon effekt på längre sikt.
Och det finns ett fåtal guldfiskar som ser dessa annorlunda varelser som sina syskon och beundrar den ”Stora Fisken”, hur den är kapabel till att uttrycka sig i en sådan otrolig mängd olika former. De försöker med varje andetag och rörelse att följa den Stora Fiskens ande, och lever i extas, eftersom de sakta förbereder sig för att inom kort få simma i större vatten.”
Tillbaka till "2012 - Den globala spirituella förvandlingen"


INNEHÅLL
Ingångssida Den spirituella världssynens grunder Lärjungens väg
Hälsning 2012 – Den globala spirituella förvandlingen Mina böcker
Kurser, föreläsningar