Spirituella lärorna - Judit Szabó's hemsida
Lärjungens klassiska väg
I traditionernas era var det de andliga lärarna, mästarna, som valde ut dem som de tyckte var andligt och mänskligt lämpade för att bekantas med de hemliga lärorna. Lärandets centrala målsättning var att lösa upp lärjungens materiella natur, och styra hennes medvetande från den materiella världen mot den andliga. Detta var målet med alla moraliska trolovningar, asketismer och övningar. Asketism minskar jordvärdet i människor och ökar eldvärdet, samt lösgör kopplingen mellan kropp och ande.

Under upplärningstiden var lärjungarna på skilda platser, i tempel, kloster eller på andra heliga platser långt ifrån världen. (Förhållandet mellan lärare och student bestämdes av den andliga hierarkins lag.) De första lektionerna var i grund och botten inriktade på att utveckla de mänskliga dygderna och att eliminera svagheter, och krävde att lärjungarna fick jobba hårt med sig själva. Målet med denna period var förutom den obligatoriska utvecklingen av elevernas självkännedom också att fostra så pass solida personligheter så att de senare skulle klara av att hantera kraften de skulle vinna genom sina heliga utbildningar. En modernare psykologisk formulering: den första uppgiften var att utveckla en stabil och stark personlighet varpå man senare kunde bygga de andliga krafterna.

Lärjungarna fick olika djupa och kvalitativa utbildningar baserade på deras personliga bakgrund och belastningsförmåga, som naturligtvis inte kom till ytan under den teoretiska utbildningen, utan var kopplade till övningar, ritualer och ceremonier. Utbildningarna kunde bli utdragna under många år, och lärjungen fick endast sällan och bara för en kort tid återvända till sitt gamla, invanda liv. Med andra ord var hon avklippt från det typiska jordelivet och levde i en andlig värld, oftast genom munkarnas stränga livsstil.

Och de som bedömdes av mästarna som värdiga att ställas inför antagningsprovet kom förr eller senare fram till denna stora dag. Antagningsteknikerna som användes av de andliga skolorna rörde sig på en väldigt vid skala beroende på kultur och traditioner. Om lärjungen klarade provet och blev antagen så ställdes hon inför ett vägskäl: antingen fick hon återvända till människorna med sin nyvunna andliga nivå, där hon fick hitta en plats där hon kunde vara till tjänst, eller så fick hon vidare utbildningar som ledde till nya antagningar. Naturligtvis så hade även detta ett slut, efter vilket man fick påbörja sin tjänstgöring.

Så här är, väldigt förenklat och utifrån sett, lärjungens klassiska väg.
Tillbaka till "Lärjungens väg"!INNEHÅLL
Ingångssida Den spirituella världssynens grunder Lärjungens väg
Hälsning 2012 – Den globala spirituella förvandlingen Mina böcker
Kurser, föreläsningar