Spirituella lärorna - Judit Szabó's hemsida
INNEHÅLL
Ingångssida Den spirituella världssynens grunder Lärjungens väg
Hälsning 2012 – Den globala spirituella förvandlingen Mina böcker
Kurser, föreläsningar


Kära Besökare!

Hjärtligt välkommen till min hemsida!
Jag är en spirituell författare och lärare boende och skapande i Ungern, och med hjälp av denna hemsida skulle jag vilja dela med mig av mina erfarenheter till andra människor.
Syftet med denna hemsida är att hjälpa dem som har frågor angående de spirituella lärorna eller vägen de själva har valt, och att hjälpa sökaren nå inre frid. Med tanke på vår värld idag blir man kanske förvånad, men på dessa sidor hittar ni inga nya läror, bara gamla, och anledningen till detta är följande:

Alla spirituella vägars mål är att leda människan tillbaka till hennes ursprungliga, rena, gudomliga existenstillstånd dvs till anden. Anden är enligt de urgamla lärorna den eviga, förändrings- och klasslösa existensen. Materian däremot representerar förändringarnas värld. De gamla lärornas, arvets, upphöjda mästare levde och lärde i detta andetillstånd. I detta medvetandetillstånd skrev de ner vad människan som lever i materian måste göra för att på kortast och säkrast sätt resa sig ur den och återvända till sitt ursprungliga, rena och fria tillstånd. Så arvets stora läror föddes ur anden och är också av andlig karaktär. Därför är de sanna, oberoende av tid, rum eller kultur. En av den andliga existensens kännetecken är villkorslöshet: om någon lära vänder sig till en speciell kultur eller era, oavsett hur vacker den än må vara är den ej andlig, om den inte är universell och höjd över det personliga planet.
Därför försöker jag, i den mån jag kan, förmedla lärorna som är födda ur anden och som talar till den eviga anden som bor i alla människors hjärtan. Dessa läror har varit oförändrade i tusentals år eftersom de är oberoende av tid och av allt annat som är föränderligt.

Så på mina sidor skulle jag vilja lämna dessa läror vidare, de som existerar över tid och beroenden, kända och följda i tusentals år. Min åsikt är att det finns ett större behov av detta nu än någonsin, i denna vår värld som sakta mals ner av tidens gång. Man kan se det klarare än någonsin nu, att den enda vägen ut ur samsarans fjättrande kugghjul är andens väg.

Det är till denna andliga upphöjdhet som jag skulle vilja förse alla mina kära Gäster som har förärat mig genom sin tillit och besökt mig, med vägvisning, rekommendationer och råd.


Kärleksfullt:

Judit Szabó