Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja

A katolikus tanítás szerint Jézus, mint Megváltó az egyetlen közbenjáró az ember és az Atya között. Ez a közbenjárás feltétlen. Van azonban a közbenjárásnak (közvetítésnek) egy hétköznapibb értelmezése is, e szerint Szűz Mária és a szentek is közbenjárhatnak Istennél, de az ő közbenjárásuk feltételes, mivel tökéletességük, s Istenhez való közelségük messze elmarad Jézus Krisztusétól. Jézus közbenjárása végtelen erejű, Szűz Mária és a szentek közbenjárása véges, és csak Jézuson keresztül történhet.

Mivel Szűz Mária sokkal közelebb volt Istenhez, mint bármelyik szent e földön, az ő kegyelem közvetítő ereje a legnagyobb, - természetesen Jézus után és csakis ő általa.

A katolikus egyháznak jelenleg négy Mária dogmája van, s a kihirdetés előtt álló ötödik szerint: „A Szűzanya minden kegyelem közvetítője (társmegváltó). Kizárólag egyedüli megváltó az Úr Jézus Krisztus. A Szűzanya azonban társa a megváltásban.”

„Máriáról azért állítható, hogy közbenjárónk, mivel Isten anyja és így ő kapcsolta egybe az emberiséget Istennel. Mivel a Teremtő édesanyja, minden teremtmény királynője lett, és gondja van minden teremtményre. Mivel minden kegyelem, szentség és fény anyja, maga is kegyelmet, szentséget és fényt áraszt és közöl emberekkel-angyalokkal egyaránt. Közbenjárásának gyökere Isten iránti szeretete s Istennek őiránta és valamennyiünk iránt való szeretete.” (Bernardus Schulze)
A kegyelem európai, ezoterikus megközelítésben

A kegyelem a távol-keleti tanításokban


Jöjj, kegyosztó Istenünk!
(Veni Sancte)

Jöjj, Szentlélek Isten,
Jöjj, áraszd ki a mennyekből
Fényességed sugarát.

Jöjj, ki árvák atyja vagy,
Jöjj, ki szívek lángja vagy,
Ajándékos jóbarát.

Te vagy a vigasztalás,
Drága vendég, lelki Társ,
Te az édes enyhülés.

Gondok között nyugalom,
Hőség ellen oltalom,
Zokogásban könnyülés.

Jöjj és töltsd be híveid,
Titkos mélyű szíveit,
Boldogító égi tűz!

Semmi, semmi Nélküled
Az emberben nem lehet,
Semmi tiszta, semmi szűz.

Mosd, amit a szenny belep,
Öntözd, ami eleped,
Seb fájását csillapítsd!

Ami dermedt, éleszgesd,
Ami fagyos melengesd,
Ami hibás, igazítsd!

Benned minden bizalom,
Osszad, osszad pazaron,
Hét szent ajándékodat!

Adj érdemre jobbulást,
Üdvösséges kimulást,
Örök vigasságot adj, Ámen.

Babits Mihály fordítása