Spirituális tanítások - Szabó Judit honlapja


A spirituális fejlődés útján előbb-utóbb felszínre kerülnek meg nem oldott problémáink, emberi hibáink, gyengeségeink és félelmeink. Ezeket az önismeret segítségével igyekszünk megoldani – amit lehet egyedül, befelé figyelve, önmagunkat mind jobban megismerve végezni. Vannak azonban olyan problémáink, amelyet nem tudunk egyedül megoldani. Ekkor keresünk olyan segítőt, terapeutát, aki tapasztalatával, tudásával a megoldáshoz segít minket.
Az önismeret elmélyítéséhez, a tudatosság emeléséhez és a régi nehézségek feloldásához már közel két évtizede az NLP* módszereit használom – mind saját magamnál, mind másoknál. (NLP mesteri végzettséggel rendelkezem.)
Tapasztalataim szerint az NLP rendkívül hatékonyan és viszonylag gyorsan tud segíteni még a mély szinten lévő elakadásoknál is. További előnye, hogy mindenki maga találja meg a válaszokat önmagában, nem pedig egy külső „szakember” mondja el, hogy mi a megoldás. Ezzel kiválóan elősegíti a tudatosodást és az önismeretet.

Az NLP 6 gondolkodási szinten dolgozik, ami megfigyeléseim szerint nagyjából megfelel az ember 7 tudatossági szintjének, valamint a sűrű- és finomtestnek is. Mivel az NLP-t spirituális elvek szerint alkalmazom, tapasztalataim szerint az alábbi szinteken és problémáknál lehet vele jó eredményeket elérni a lélek gyógyításában és a tudatosság emelésében:


7. csakra szint: az NLP-ben a spirituális szint

Ezen a síkon elsősorban a „Mély, belső átalakulás” c. gyakorlattal dolgozhatunk, ami spirituális tanítók szerint is a legmagasabb szellemi szintre emeli fel az embert, ahol a valódi, szellemi látásmód szerint látja, érzékeli az egész életét. Az ezen a szinten, ebben a tudatállapotban átélt felismerések, mély élmények minden alsóbb szintre gyógyítólag, harmonizálóan hatnak, s így valóban meg tudják változtatni az egész életünket. Bár ez az egyik leghatékonyabb gyakorlat az emberi lét „hiányaira”, mégsem a hétköznapi hatásai miatt szeretik a legjobban, hanem amiatt a mély, csodálatos szellemi átélés miatt, ami ezzel a módszerrel elérhető. Maradandó, gyönyörű emléket hagy a lélekben.
Nehéz, feloldhatatlannak, karmikusnak tűnő élethelyzetekben, lelki problémákban alkalmazzuk ezt a gyakorlatot nagy hatékonysággal.


6. csakra szint: az NLP-ben az identitás szintje

A vonatkozó gyakorlatok segítségével olyan problémákat tudunk megoldani, amelyek gyökere identitásunkban, önazonosságunkban rejlik. Más szavakkal kifejezve: segít felszínre hozni, tudatosítani, hogy valójában mit gondolunk, mit hiszünk önmagunkról. Ezen a szinten munkálkodva közelebb jutunk a „Ki vagyok én?” kérdés megválaszolásához, ami maga után vonja egész életünk átértékelését. Életünkre vonatkozó spirituális látomásaink is megközelíthetők a gyakorlatokkal. Tapasztalataim szerint sikeresen alkalmazható olyan problémákra is, amelyek születés, sőt fogantatás előtt jöttek létre a lélekben (természetesen mindenféle „reinkarnációs utaztatás” nélkül, éber tudatállapotban).
Erre a szintre legtöbbször akkor jutunk el, amikor valamilyen „alsóbb” testünkhöz tartozó problémát igyekszünk megoldani, s közben nem értjük, miért nem megy, amikor már mindent megtettünk. Akkor is használhatjuk ezeket a gyakorlatokat, amikor ún. „belső szabotőr” akadályozza meg akár a terápiát, akár más belső folyamatunk eredményességét.
A nagy NLP gyakorlatok közül a „Hivatásunk megtalálása” tartozik ehhez a szinthez, amikor azt keressük, hogy mire születtünk, mi az a hivatás, amit be kell töltenünk ebben az életben.
Ezen a szinten kezelhetők továbbá olyan belső ellentmondások is, amelyeket úgy érzékelünk, hogy „akarom is, meg nem is”. Itt több, belső személyiségrészünk között teremtjük meg a kapcsolatot, s a közös értékek alapján találjuk meg az optimális megoldást.


5. és 4.csakra szint: az NLP-ben a hiedelmek és az értékrendszer szintje

Ezen a tudatszinten élnek a magunkról, az életünkről, s gyakorlatilag bármiről alkotott hiedelmeink és az értékrendszerünk. Erről azt kell tudnunk, hogy akár tudatosak, akár tudattalanok ezek a hiedelmeink s értékek, ezek hozzák létre, s határozzák meg a hétköznapi valóságunkat (az alsóbb szintjeinket), és ezek fogják „bekapcsolni” vagy „elnémítani” a képességeinket. Nem utolsó sorban pedig ezek a hiedelmek fognak bizonyos cselekvésekre késztetni, motiválni. Itt vannak bennünk azok a meggyőződések, amelyek rávilágítanak arra, hogy mit miért teszünk, mi miért fontos nekünk. Nagyon sok spirituális felismerésre ad lehetőséget ez a szint! Sok, tudattalan mintával találkozhatunk itt, amit a gyakorlatok segítségével tudatossá lehet tenni, s helyesen lehet alkalmazni az életünkben.
A hétköznapi életet átformáló gyakorlatok közül a „Hiedelmek megtalálása és átalakítása” c. gyakorlat hoz mély és sokrétű javulást az életünk különböző területein. A „Motivációnk létrehozása” és a „Kreativitás felébresztése” c. gyakorlatsorozat szintén ezt a szintet célozza meg nagy sikerrel. (A „siker” szón lelki megnyugvást, megelégedést, új képességek használatának örömét értem.)
Ezt a szintet olyan mély meggyőződést, hiedelmet eláruló problémáknál alkalmazzuk eredményesen, mint pl. az önértékelési gondok, a „én …. vagyok”, a „nekem úgysem sikerül(het)!”, „ez úgyis lehetetlen”, a „nekem az úgysem fog menni” és hasonlók.
Ehhez a szinthez sorolom még a célok reális kitűzésének és megvalósításának folyamatát is, amit az NLP röviden „Célkitűzésnek” nevez. E minden életterületre használható gyakorlatban reálisan, a következmények maximális figyelembe vételével, és saját gátló hiedelmeink felderítésével együtt formáljuk meg a céljainkat, melyek ezek után a fizikai síkon is elérhetővé válnak.


3. csakra szint: az NLP-ben a képességek szintje

Tudatunknak ezen a síkján a viselkedésünket irányító belső térkép van, ami megmutatja, hogy mit, hogyan csinálunk és mire vagyunk képesek. Mivel ez a szint is meglehetősen távol van a hétköznapi tudatszinttől, itt is sok tudattalan minta rejlik, ami meghatározza az életünket, képességeinket, lehetőségeinket. Az ehhez kapcsolódó gyakorlatok segítenek ezeket tudatosítani, s felismerni azt, hogy mit hiszünk, mit gondolunk saját képességeinkről, adottságainkról. Természetesen ezen felül segítenek a felsőbb (hiedelmek, értékrendszer vagy önazonosság) szinten megtalálni s átformálni mindennek a gyökerét.
Az ide vonatkozó egyéni gyakorlatok nagyon hatékonyak olyan esetekben, amikor képességeinkben kételkedünk. Pl. amikor azt gondoljuk, hogy „én ezt nem tudom”, „nem vagyok képes rá”, „ezt nem lehet!”, stb. A gyakorlatok során mindenki maga fedezi fel tévedését, s a lelkéből fakadó megoldást valósítja meg saját erőforrásaival, saját keretei között. Lelkileg nagyon felszabadító megváltoztatni saját korlátozó gondolatainkat!
Ezekkel a gyakorlatokkal hatékonyan kezelhető az önbizalomhiány és más önértékelési probléma is, természetesen úgy, hogy mindenki a saját mértéke szerint, harmonikusan alakítja át magát.


2. csakra szint: az NLP-ben a viselkedés szintje

Ezen a szinten akkor dolgozunk az NLP-ben, amikor egy konkrét cselekvést szeretnénk megváltoztatni az életünkben.
Kiválóan alkalmazható olyan helyzetekben, amikor nem úgy reagálunk valamire, ahogyan szeretnénk. Pl. az emberi játszmákban, amikor mindig ugyanabba a mintába esünk bele, amikor elég egy szó, egy mozdulat, vagy egy apróság ahhoz, hogy automatikusan előjöjjön belőlünk egy olyan viselkedést, amit nagyon nem szeretnénk – viszont akaraterővel nem tudjuk megoldani.
Legtöbbször családi vagy munkahelyi problémákban nyilvánul meg ez a szint, és sokszor kapcsolódik hatalmi drámákhoz. A tapasztalat azt mutatja, hogy jól ki lehet lépni az ilyen helyzetekből, akár sok évi „mókuskerék” után is.
Ide tartozik még mindennek a „pozitív párja”: az új viselkedési minta megtanulása. Ennek segítségével olyan viselkedést tudunk kialakítani magunkban, amit addig nem sikerült, pl. pontosan érkezni a megbeszélésekre, tisztító kúrát tartani, vagy türelemmel végighallgatni a másikat (spirituális „erények” kialakítása).
Ezen a szinten megközelíthető, kezelhető problémák közé tartozik a félelmek feloldása is, ami természetszerűleg el fog vezetni valamelyik magasabb tudati szintre, de itt kezdődik. Új viselkedés, új reagálás megtanulásával bővülnek cselekvési lehetőségeink, amelyek nagymértékben csökkentik a félelmeinket.
Szintén ezen a szinten kezelhető a régi, rossz emlékek, lelki sérülések feloldása, meggyógyítása is, amely során lelkünk tárházából merítünk gyógyító erőt egykori fájdalmainkra.
Erről a szintről közelítjük meg az egészségügyi problémák okainak felderítését is, amely szintén magasabb szintre fogja elvezetni az illetőt. Nagyon sok tapasztalat mutatja, hogy a lelkünk mélyén tudjuk, hogy mi az oka testünk-lelkünk megbetegedésének. A gyakorlatok abban segítenek, hogy ezt tudatosítsuk, s megtegyük a szükséges lépéseket egészségünk, teljességünk eléréséhez.


1. csakra szint – az NLP-ben a környezet szintje

Ezen a szinten olyan problémákkal dolgozunk, amelyek a külső tényezőkről szólnak, amelyekre reagálunk. A megoldás természetesen magasabb szintekre vezet el, hiszen megkeressük, hogy vajon miért reagálunk így, de innen indulunk ki.
Az ide tartozó gyakorlatok jól alkalmazhatók olyan esetekben, amikor szeretnénk, ha a környezetünk megváltozna, amikor nem kívánatosan reagálunk valamire a környezetünkben, vagy ha mi szeretnénk másképpen hatni a környezetünkre.
A fenti témákban tudok segíteni azoknak, akik hozzám fordulnak.
Egy alkalom min. 1 - max. 1,5 órás. Ez alatt a kliens önmagán munkálkodik, segítő kérdések révén fedezi fel magában az okokat és a megoldásokat, és csak olyan lépéseket tesz, amellyel egész lénye egyetért.

A foglalkozás ára: 12.000 Ft


Jelentkezni lehet a: sophiakukacluna.hu   e-mail címen.

*Röviden az NLP-ről


Az NLP a Neuro Lingvisztikus Programozás rövidítése. Azokat az összefüggéseket írja le, amelyek az emberi kommunikáció pszichofiziológiai (neuro) folyamatai, nyelvi kifejezései (lingvisztikai) és a szubjektív gondolkodásmódok és tapasztalati minták (programok) között állnak fenn. Hétköznapibb kifejezéssel élve: az NLP megteremtette a (berögzült, s nem mindig megfelelő) gondolkodás és a viselkedés megváltoztatásának módszereit, modelljeit. Mindezt úgy hozta létre, hogy olyan embereket figyelt meg és modellezett, akik valamiben nagyon kiválóak voltak (terapeuták, sportolók, vezetők..). Így módszereit a gyakorlatból meríti a gyakorlat számára.
„Mi is hát az NLP?
Az NLP a személyes kiválóság művészete és tudománya. Művészet, azért, mert mindenki teljesen egyedi személyiségét és stílusát viszi bele abba, amit csinál. … Tudomány azért, mert létezik módszer és folyamat azoknak a mintáknak a kiderítésére, amelyeket a kiemelkedő egyének kiemelkedő eredményeik elérésére használtak. Ezt a folyamatot nevezzük modell elemzésnek, és az így feltárt mintákat, technikákat egyre növekvő mértékben használják tanácsadásban, oktatásban, gyógyításban, a személyes fejlődés érdekében. ..
Az NLP a kívánt eredmények elérésének gyakorlati eszköze. .. Az oktatás, a tanácsadás és a terápia egyaránt rendkívül hatékony technikáit dolgozta ki.”

Joseph O’Connor-John Seymour: NLP Bioenergetic, 1996

A HONLAP TARTALMA
Köszöntő A legismertebb ezoterikus irányzatok Könyveim
A fény őrzőihez A tanítvány útja Tanfolyamok, előadások
Honlaptérkép /részletes tartalom/ A hiteles tanító és tanítás kiválasztása Ajánlás
Spirituális világnézet A kegyelem Aktuális
Prófécia